Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu

Sáng nay, tôi thấy có bức ảnh hay hay về Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu. Thế là up lên phây cho mọi người cùng xem, trao đổi. Mọi người trao đổi rất sôi nổi. Tôi đã lọc được khá nhiều ý và thô...

Hướng dẫn xây dựng bảng lương 2018

CEO đã chỉ đạo công ty bắt tay vào làm lại bảng lương 2018 chưa? - 16 000 tỷ đồng – là số tiền nợ đọng bảo hiểm tính từ đầu năm cho đến nay - 34% - là tỷ lệ đóng bảo hiểm, bao gồm cả 2% phí công đoàn...