Một số lưu ý khi xây dựng thang lương năm 2018

Lâu lâu up lại để cho thêm nhớ. Thang lương là phải:
- Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.
- Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau:
- Bậc 1: Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (Đây có thể là mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động và là căn cứ để các bạn khai tham gia BHXH)
VD: Trong hợp đồng lao động ghi: Mức lương cơ bản là 4.500.000 (đảm bảo > mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp là 500.000. Thì các bạn ghi vào bậc 1 là: 4.500.000

Chú ý: Những người đã qua học nghề thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn ít nhất 7%.
VD: Công ty A thuộc vùng 1, Năm 2018 Mức lương tối thiểu vùng 1 là: 3.980.000. Nhân viên kỹ thuật (có bằng cao đẳng).
=> Mức lương tối thiểu của nhân viên kỹ thuật là: 3.980.000 + (3.980.000 X 7%) = 4.258.600 (Đây là mức tối thiểu để điền vào Bậc 1 đối với những NLĐ làm việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề).

- Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
VD: Cùng với ví dụ như trên, nếu làm việc độc hại, thì mức lương tối thiểu vùng là: 4.258.600 + (4.258.600 X 5%) = 4.471.530

Như vậy: Nhân viên kỹ thuật có bằng nghề và làm việc làm việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là: 4.471.530. => Các bạn có thể ghi trong hợp đồng lao động là: Mức lương cơ bản: 4.500.000 -> Bậc 1: Ghi: 4.500.000 => Tờ khai tham gia BHXH ghi: 4.500.000

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2018:

- Mức tiền lương tháng tham gia BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung

- Theo Nghị đinh 141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đã tăng lên và cũng theo NĐ này thì yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động.

- Bậc sau: Lớn hơn bậc trước 5%.
VD: Bậc 1 là 5.000.000 thì bậc 2 = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000
- Các bạn có thể xây dựng mấy bậc cũng được, thường thì từ 3 bậc hoặc 5 bậc tùy DN lựa chọn.

Lưu ý: Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc DN mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương nhé để nộp cho Phòng lao động lương binh xã hội Quận, huyện.

Nguồn: kt thienung

One thought on “Một số lưu ý khi xây dựng thang lương năm 2018

  1. Phương Anh 14.12.2018 at 14:35 - Reply

    Cám ơn KC. Bài viết quá hay. Tiếc là đọc trễ quá.

    Mình chuyển từ tay ngang sang nhân sự. Giờ phát hiện ra lỗi trong thang lương cũ và phải giải quyết. DN mình đã lập bảng lương nhưng lại quên cộng 7% cho các đối tượng đã qua đào tạo. Bây giờ rà soát lại thì phát hiện lỗi này cho cả 2 năm cũ (2016 & 2017). Riêng 2018 thì do có cộng phụ cấp nên không bị vấn đề. KC có thể tư vấn giúp mình cách giảm thiểu tổn thất do lỗi này không ?

    Đa tạ KC rất nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *