Một số lưu ý khi xây dựng thang lương năm 2018

Lâu lâu up lại để cho thêm nhớ. Thang lương là phải: - Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. - Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%. Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như ...