Hình ảnh offline với Headhunter team 08/04/2014

Offline with Headhunter team :)

Report lại buổi offline Headhunter lần đầu tiên của nhóm ngày hôm qua 8/4/2014 - nghề nhân sự

"Đa số mọi người đều muốn Headhunter Group sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nối các thành viên. Một số anh chị khác thì mong muốn cao hơn đó là mong rằng Group sẽ tác động đến lĩnh vực để nâng cao vị thế của các headhunter, hạn chế những hành động xấu của các headhunter tới các khách hàng."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *