Hình ảnh offline với Headhunter team 08/04/2014

Offline with Headhunter team :)

Report lại buổi offline Headhunter lần đầu tiên của nhóm ngày hôm qua 8/4/2014 - nghề nhân sự

"Đa số mọi người đều muốn Headhunter Group sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nối các thành viên. Một số anh chị khác thì mong muốn cao hơn đó là mong rằng Group sẽ tác động đến lĩnh vực để nâng cao vị thế của các headhunter, hạn chế những hành động xấu của các headhunter tới các khách hàng."

One thought on “Hình ảnh offline với Headhunter team 08/04/2014

  1. Mình muốn tham gia vào group để hỏi hoc và trao đổi chia sẽ kinh nghiệm HR & Admin. Liên hệ Nguyễn Đình Khiêm 0906662843. Hiện nay mình đang công tác tại SEAREAL – Vị trí : Giám đốc Nhân sự – Hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *