Lớp đào tạo chuyên gia tư vấn theo mô hình của Nhật Bản

Năm 2023, tôi có may mắn được cơ hội tham gia lớp đào tạo chuyên gia tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc-Cục PTDN, Bộ KH&ĐT do JICA tài trợ. Mỗi lần học là được ôn lại cái cũ, học thêm cái mới từ các chuyên gia. Quan trọng nữa là bức tranh về Hệ thống Quản trị Nhân sự bài bản lại thêm những nét vẽ mới.

Xin cám ơn các chuyên gia đến từ Nhật, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc-Cục PTDN, Bộ KH&ĐT và JICA đã tổ chức ra khoá học hay.

Hình ảnh lớp đào tạo Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp:

Hình ảnh đào tạo Chuyên gia chẩn đoán doanh nghiệp:

Đợt này đi học, gặp các thầy Nhật, vì quý nên mình luôn cố gắng tặng Sách Nhân sự. Nhất là tặng quyển 5 với nội dung chia sẻ về Bscvskpi - Kỹ thuật xây dựng và triển khai hệ thống Quản trị hiệu suất.

Ngoài lý do quý, mặc dù biết là các thầy không đọc được tiếng Việt nhưng vẫn tặng là vì muốn giới chuyên gia của Nhật hiểu ở Việt Nam, chúng ta vẫn đang cập nhật các kiến thức thế giới, có tuỳ chỉnh cho phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ xuất khẩu tri thức ra thế giới.

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *