Quy định trang phục làm việc của Fsoft

Một trong những việc của nhân sự là viết ra các quy định và chính sách. Hôm nay mời các bạn xem một phần quy định về trang phục của Fsoft và những lời bình sau cái quy định này. Nội dung chộp được trên facebook của Hiếuorion.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về quy định này ?

One thought on “Quy định trang phục làm việc của Fsoft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *