Nguyễn Hùng Cường trên Cafe F: Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự

Cám ơn báo Cafe F đã lên tin! Xin chia sẻ với anh chị và các bạn trao đổi của tôi trên Cafe F về Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự

Link báo: https://cafef.vn/he-thong-tong-dai-ngo-theo-mo-hinh-luong-3p-trong-quan-tri-nhan-su-188230829152045721.chn

Anh Cường vui lòng cho biết doanh nghiệp nên làm gì để giải quyết các bài toán về Quản trị nhân sự?

Để giải quyết các bài toán liên quan đến nhân sự một cách bài bản, không để phát sinh tiếp các vấn đề và cùng chiến thắng cho các bên, doanh nghiệp nên tìm đến một trong các giải pháp là xây dựng hệ thống Tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P. Về cơ bản, hệ thống này bao gồm toàn bộ các đãi ngộ, đó là đãi ngộ tài chính và phi tài chính. Đãi ngộ tài chính được chia thành 2 nhóm tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp. Hệ thống Tổng đãi ngộ - lương 3P lấy chính sách lương 3P làm "linh hồn". Chính sách lương 3P là đường lối, nguyên tắc, cách thức chi trả thu nhập cho người lao động theo 3 yếu tố cơ bản: (1) Position (trả lương theo vị trí), (2) Person (trả lương theo năng lực cá nhân), (3) Performance (trả thưởng theo thành tích hay hiệu quả công việc).

Chính sách lương theo mô hình lương 3p là như thế nào?

Cường sẽ lấy ví dụ về chính sách lương 3P của kinh doanh (sale) bậc 1 (mới vào nghề, có năm kinh nghiệm nhỏ hơn 1 năm) cho dễ hình dung. Chúng ta có các thông số giả định:

Thứ nhất, lương cứng bao gồm lương theo vị trí P1 (lương P1) - 4 triệu, lương theo năng lực P2 (lương P2) - 3 triệu.

Thứ hai, lương mềm (thưởng P3) bao gồm thưởng hoàn thành công việc được đo đếm theo KPI (thưởng KPI): Tỷ lệ hoàn thành KPI * 3,5 triệu và thưởng theo doanh thu (thưởng hoa hồng): 3% * doanh thu.

Các KPI có thể bao gồm: Số lần gặp; Số lần gọi điện cho khách; Số lần gửi mail cho khách; Doanh thu. KPI = 100% tức là đạt được tất cả các chỉ số được giao.

Khi đến kỳ trả thu nhập (lương và thưởng), tùy vào quy định công ty, chúng ta có các trường hợp xảy ra: TH1: KPI đạt lớn hơn tối thiểu nhưng doanh thu không đạt tối thiểu thì thu nhập của Sale bao gồm: Lương P1 + lương P2 + thưởng KPI; TH2: KPI đạt lớn hơn tối thiểu và doanh thu đạt lớn hơn tối thiểu. Như vậy thu nhập của sale gồm: Lương P1 + lương P2 + thưởng KPI + thưởng hoa hồng và TH3: KPI không đạt, doanh thu không đạt chỉ tiêu. Thu nhập của sale chỉ còn lương P1 + lương P2.

Ở trên là chính sách lương 3P cho sale bậc 1. Tương tự như vậy, doanh nghiệp sẽ có chính sách lương cho các bậc tiếp theo. Từ ví dụ chính sách lương 3P cho kinh doanh, chúng ta có thể xây dựng cho các vị trí khác. Căn cứ theo tính chất công việc của các vị trí, thưởng P3 có thể chỉ là thưởng hoàn thành công việc mà không có thưởng hoa hồng, hoặc thay thế bằng một loại thưởng khác như thưởng năng suất sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *