Hồ sơ đăng ký thang bảng lương với phòng lao động 2019 – Hoài Đức – Hà Nội

Anh chị em nếu mới thành lập công ty và định đăng ký thang bảng lương thì tham khảo các tài liệu dưới đây nhé. Tài liệu này cũng mới tầm tháng 12/2018.

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Hoài Đức

Công ty Cổ phần KẾ TOÁN ONLINE – HUẾ CHIAKI thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107635099 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 01 tháng 04 năm 2015

Địa chỉ: Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Mã số thuế: 0107365099
Người liên hệ: Nguyễn Thị Huế
Điện thoại liên hệ: 0978.259.075

Thực hiện theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty Cổ phần KẾ TOÁN ONLINE – HUẾ CHIAKI xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội huyện Hoài Đức là 4.180.000 (đồng/tháng) kể từ ngày 01/01/2019 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

(Có file danh sách kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Về mặt lý thuyết để đăng ký thang bảng lương chỉ cần:

I/. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương lần đầu:
- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
- 03 bản Thang lương, bảng lương.
- 03 bản phụ cấp lương (nếu có ).
- 03 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.
- 03 bản quy định chi tiết mô tả chức danh công việc.
II/. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương lại hay thay đổi, điều chỉnh lại mức lương tổi thiểu:
+ 03 bản Thang lương, bảng lương mới.
+ 03 bản phụ cấp lương (nếu có ).
+ 01 bản thang lương, bảng lương cũ ( Phòng Lao động-TB&XH quận đã xác nhận ).
+ 3 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (theo hướng dẫn như thủ tục 1).

* Nếu Doanh nghiệp có từ đủ 10 lao động trở lên thì 03 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương phải có xác nhận của Liên đoàn lao động quận :

a. Nếu Doanh Nghiệp không thành lập công đoàn (do LĐLĐ xem xét) thì LĐLĐ sẽ xác nhận vào công văn đăng ký thang lương, bảng lương.

(Biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng (nếu doanh nghiệp nào chưa có tổ chức công đoàn thì có biên bản của đại diện người lao động về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng)

b. Nếu DN có thành lập BCH CS thì công văn đăng ký thang lương, bảng lương phải có Giám đốc và Chủ tịch CĐCS cùng xác nhận (có LĐLĐ xác nhận Chữ ký của Chủ tịch CĐCS).

Tuy nhiên tùy từng nơi sẽ có quy định thay đổi. Ví dụ như ở Hoài Đức - Hà Nội thì họ cần:

HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG:
1. Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội
2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
4. Bảng hệ thống thang, bảng lương
5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
6. Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu)
Chú ý: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại vào, và phải trực tiếp đi nộp (Ai làm thì người đó phải đi nộp + Kèm theo CMT bản gốc) (Tùy từng).

Dưới đây là các tài liệu:

1. DOWNLOAD CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG
2. DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG BẢNG LƯƠNG
3. DOWNLOAD BIÊN BẢN THÔNG QUA HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
4. DOWNLOAD HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG FILE EXCEL
5. DOWNLOAD TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC
6. DOWNLOAD QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG
7. DOWNLOAD CÔNG VĂN XÁC NHẬN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIÊN THAM GIA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Lưu ý:
1. chúng ta cần báo cáo cho cơ quan quản lý
Mẫu số 07 Nộp trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm
Căn cứ:
Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014

Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm

Mẫu số 05
Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

2. Đây là mức các bạn áp dụng trong năm 2019:
Nghị định 157/2018 Ngày 16/11/2018 thay thế cho nghị đinh141/2017 quy định về mức mức lương tối thiểu vùng và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
- Vùng 1 : 4.180.000 ( Tăng 200.000 )
- Vùng 2 : 3.710.000 ( Tăng 180.000 )
- Vùng 3 : 3.250.000 ( Tăng 160.000 )
- Vùng 4 : 2.920.000 ( Tăng 160.000 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *