Doanh thu tăng gấp 1.5 mà lợi nhuận hầu như không tăng mà còn có tháng lỗ, nên làm thế nào?

Bài toán: Doanh nghiệp của mình cũng gặp tình trạng doanh thu tăng gấp 1.5 mà lợi nhuận vẫn rất thấp. Hầu như không tăng mà còn có tháng lỗ. Xin hỏi chị có kinh nghiệm hay công thức nào cụ thể hơn để xác định được sự hiệu quả của nhân sự. Mình hiểu là nhân lực đang có điểm dư thừa, nhưng sợ "rút lửa thì nước không sôi". Liệu rằng có nên giảm thiểu nhân lực.

Lời giải:
- Không tăng lương, làm sao để nhân viên vẫn hăng say làm việc? ( https://goo.gl/LDSFY4 )
- Chiến lược Kiểm soát Nhân lực để giảm thiểu chi phí nhân sự ( https://goo.gl/FxeoMf )
- Cách quản lý nhân viên để đạt hiệu quả công việc đơn vị tốt - https://goo.gl/1KcEjz
- Mối quan hệ giữa chiến lược doanh thu với quỹ lương, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá thành tích ? ( https://goo.gl/zXdSzt )

Lời bình: Là CEO hoặc giám đốc Nhân sự nên đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *