Nghị định 05/2015/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung trong 5 chương của Bộ Luật Lao Động

Thực ra thì cái nghị định này chắc mọi người biết rồi. Tôi thấy mọi người cũng share nhiều nên không định viết nữa. Nhưng sau khi đọc lại thì thấy nó hướng dẫn, điều chỉnh nhiều chương quá nên tôi quyết định sẽ up lên đây để cho những ai chủ quan như tôi đọc kỹ: Nghị định 05/2015/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Giải quyết tranh chấp lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015

Nghị định này nó tác động tới tận 5 chương trong bộ luật lao động:
Chương III - Hợp đồng lao động
Chương V - Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Chương VI - Tiền lương
Chương VIII - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Chương XIV - Giải quyết tranh chấp lao động

Vì thế không đọc không được. Xem thông tin nghị định và tải văn bản gốc tại đây: http://tailieunhansu.com/diendan/f570/toan-van-nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-bo-luat-lao-dong-81902/ .

Nói chung từ lúc ra đời năm 2012 đến giờ, bộ luật lao động chỉ có 2 chương (đầu và cuối ) là không có nghị định. Còn đâu đều có nghị định hướng dẫn. Để biết sự thay đổi của luật lao động mới, anh chị em tải file theo dõi ở đây nhé: http://tailieunhansu.com/diendan/f570/bang-theo-doi-su-thay-doi-cua-bo-luat-lao-dong-moi-nhat-2012-update-19-8-2014-a-81857/ . Có nhiều chương có đến tận 4 - 5 cái nghị định rồi. Ví dụ như tiền lương thì có 49, 50, 51 và cái 05/2015 này là 4.

One thought on “Nghị định 05/2015/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung trong 5 chương của Bộ Luật Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *