Có 2 cái hot sẽ xảy ra với BHXH vào ngày 1/1/2012 ?

Hi,

Có lẽ nếu làm BH thì chắc ACE đều biết là đến 1/1/2012, BHXH sẽ có mấy cái mới. Nhưng thực tế, dân HR không làm bảo hiểm xã hội đôi khi không biết điều này. Vì vậy, thôi thì thừa còn hơn thiếu, KC xin phép đưa 2 cái mới lên blog để dân tình cùng biết.

1, Sử dụng mẫu biểu thu 2012
2, Thay đổi mức đóng BHXH

Cụ thể thông tin như sau:

Mẫu biểu thu 2012

Theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ ngày 01/01/2012 đơn vị sử dụng lao động, người lao động sử dụng các biểu mẫu liên quan đến công tác thu và phương pháp lập biểu như sau :

Hướng dẫn phương pháp lập biểu

Tải Mẫu Biểu Thu ở Đây

Từ 01/01/2012: Thay đổi mức đóng BHXH

Từ ngày 1/1/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.

Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia BHXH bắt buộc thực hiện mức đóng BHXH như sau: Người lao động đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (hiện nay là 6%); người sử dụng lao động đóng bằng 17% (hiện nay là 16%).

Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Riêng đối với đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, người sử dụng lao động đóng BHXH cho nhóm này bằng 21% mức lương tối thiểu chung (trong đó: 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Người tham gia BHXH tự nguyện đóng góp bằng 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 18%).

Theo Tuệ Văn
Chinhphu.vn

ACE chú ý nhé.

5 thoughts on “Có 2 cái hot sẽ xảy ra với BHXH vào ngày 1/1/2012 ?

  1. tra loi giup 03.01.2012 at 10:06 - Reply

    Vay, cho minh hoi hang thang se nop bieu nao cho BHXH trong truong hop khong co phat sinh tang hoac giam (truoc day la bieu 03-TBH. Xiun cam on

  2. Co ai giup minh voi!Minh down ve roi nhung van chua lap duoc bieu tang giam cua nguoi tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo mau cu 03a-TBH.Cam on rat nhieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *