Có 2 cái hot sẽ xảy ra với BHXH vào ngày 1/1/2012 ?

Hi, Có lẽ nếu làm BH thì chắc ACE đều biết là đến 1/1/2012, BHXH sẽ có mấy cái mới. Nhưng thực tế, dân HR không làm bảo hiểm xã hội đôi khi không biết điều này. Vì vậy, thôi thì thừa còn hơn thiếu, K...