Làm thế nào để sau 1 khoảng thời gian, người cán bộ có lương tăng gấp đôi ?

Có lẽ nên làm 4 nhóm công việc sau:

Cấp độ 1: Lên chương trình và kế hoạch đào tạo theo nhu cầu - chia sẻ những cái gì mình có

Cấp độ 2: Xây dựng hệ thống năng lực

Cấp độ 3: Xây dựng hệ thống quản trị tri thức - xây dựng môi trường tự ý thức nâng cao năng lực

Cấp độ 4: Học viện lãnh đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *