Cơ cấu tổ chức công ty như thế nào là hợp lý?

Vừa xong ca tư vấn, tôi mở zalo để xem có tin nhắn gì không thì tôi nhận được đầu bài thế này: "Thầy ơi, thầy có tài liệu nào nói về vấn đề Cơ cấu tổ chức công ty như thế nào là hợp lý và Tỷ lệ giữ Q...

Nguyên tắc và cơ sở xây dựng sơ đồ tổ chức

Đợt này tôi chia sẻ về cơ cấu tổ chức thì nhận được 2 câu hỏi hay của anh Bình. Anh là một học viên chịu khó, đến từ một công ty lớn. Để bản thân nhớ và cũng muốn anh chị em cộng đồng cùng biết nên n...