Sự khác biệt giữa 2 nhóm cơ cấu: Có chỉ huy vs Không chỉ huy

Bức ảnh dưới đây nó phân biệt đc 1 số thứ cơ bản giữa 2 loại hình cơ cấu: da cam - có chỉ huy và xanh lá - không chỉ huy. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là một góc nhìn. Nó chưa phản ánh toàn bộ ưu và nhược của 2 nhóm cơ cấu này.

Ở Mỹ khi mà cơm đã đủ no, áo đã đủ ấm, an toàn đủ, chiều văn hoá về khoảng cách quyền lực thấp... thì họ có xu hướng lựa chọn và khuyên ng ta sử dụng mô hình cơ cấu xanh lá. Ngẫm đi ngẫm lại thì ở Việt Nam, ta cũng đã sử dụng cơ cấu xanh lá từ xưa. Nào là vào hợp tác xã nào là khoán 10.

Nhưng rồi thực tế cũng cho ta thấy: cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm thì phải đi qua con đg quá độ. Vì thế cơ cấu da cam vẫn luôn là cơ cấu tốt trong thời kì này. Ngoài ra, Việt Nam chuộng cơ cấu có chỉ huy hơn vì điểm khoảng cách quyền lực lớn.
Lựa chọn cơ cấu xong là lựa chọn công cụ quản trị. Nhiều người không hiểu nên lựa chọn công cụ rồi áp vào cơ cấu đang có. Kiểu bắt mèo trông nhà. Thành ra lại toang. Giống như một tập đoàn nọ ban bệ nhiều nhưng lại muốn dùng OKR cho sang. Họ đâu biết muốn dùng OKR thì tổ chức phải "xanh lá". Ban bệ chức danh ít thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *