Các phương pháp xây dựng KPI?

Sáng nay trong group zalo dành cho các thành viên tham gia offline với chủ đề "Cách làm KPI tắt" trong HCM ngày 16/12 tới, tôi nhận được câu hỏi: "Đánh giá KPI có nhiều phương pháp, phương pháp nào t...

So sánh khóa học BSC và KPI ở đâu tốt hơn?

Đào tạo BSC KPI đang dần trở thành xu hướng nhờ sự phát triển của BSC và KPI. Hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp mở các khóa học cả ngắn hạn và dài hạn, hướng đến những đối tượng khách hàng khác nhau. Tu...