Nếu có từ chối phỏng vấn đừng lôi chuyện tang gia để làm lý do

Hôm nay tôi đọc được stt của chị bạn về trường hợp có ứng viên đã từ chối phỏng vấn với lý do tang gia. Đặc biệt hơn là ứng viên từ chối mỗi năm 1 lần với đơn vị phỏng vấn khác nhau. Đối với tôi, việc từ chối phỏng vấn là điều bình thường. Nhưng nếu có từ chối phỏng vấn đừng lôi chuyện tang gia để làm lý do. Mong các ứng viên đừng làm vậy. Chỉ cần đơn giản là: Tôi không muốn phỏng vấn nữa. Tôi từ chối. Như vậy đơn giản hơn và đỡ mệt hơn!

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *