Đánh giá mức độ đáp ứng năng lực cá nhân rồi quy ra lương P2 thế nào?

Câu hỏi: P2 thầy cũng nói là dựa vào thị trường , đánh giá năng lực cá nhân theo P2 này có ý nghĩa gì ?

Trả lời: Chúng ta xây dựng P2 dựa vào thị trường theo công thức: lương P2 = Lương cơ bản thị trường – lương P1. Đây là cách đơn giản nhất khi tiến hành làm P2 và cũng đảm bảo giải quyết các bài toán trong quản trị nhân sự như nhân viên so sánh lương với thị trường và họ sẽ bất mãn khi lương thị trường cao hơn lương họ (thuyết 2 yếu tố).

Khi có P2 rồi, chúng ta sẽ dùng mức lương đó để làm căn cứ trả lương theo năng lực. Cụ thể công thức tính lương P2 = mức lương P2 tương ứng bậc * % đáp ứng năng lực cá nhân.

Như vậy, đánh giá năng lực cá nhân để trả ứng lương theo năng lực cho phù hợp. Ý nghĩa của đánh giá năng lực và sau đó kết hợp với lương ở chỗ tạo động lực cho nhân viên cố gắng nâng cao năng lực.

Ngoài cách trên, tôi thấy còn một cách nữa để quy năng lực ra thưởng. Đó là quy đổi từng mức độ thành thạo của năng lực một thành tiền. Cách này nhà nước hay làm. Ví dụ như có bằng đại học được thêm từng này tiền, có bằng thạc sỹ thì thêm từng kia tiền

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *