Quy định nghỉ phép năm

Xin chào, lại là Nhung đây, hôm nay Nhung có review nội quy lao động cho 1 công ty trong trong đó có hạng mục quy định về nghỉ phép năm nên Nhung xin chia sẻ với mọi người nhé.

🍇 Căn cứ: Điều 113 luật lao động; nghị định 145/2020/NĐ-CP

👮  Ai được hưởng phép năm?

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm.

Vậy nếu người lao động làm chưa đủ 12 tháng thì có được nghỉ phép năm không? Câu trả lời là có nhé, nếu người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho 1 người lao động thì được nghỉ theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc

 

⏰  Thời gian nghỉ phép năm.

Người lao động sẽ được hưởng

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

và 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Và cứ làm đủ 5 năm cho MỘT người sử dụng lao động thì người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Vì vậy hãy gắn bó với tổ chức để có thêm ngày nghỉ.

❓  Đã bao giờ các bạn tự hỏi tại sao các doanh nghiệp lớn thường có các ngày nghỉ lễ dài hơn các doanh nghiệp khác không? Nhung tin nhiều người bảo rằng đó là chế độ phúc lợi họ tốt nhưng còn ẩn sau đó là tuân theo luật nữa nhé.

Nếu chú ý chúng ta sẽ thấy khoản 6 điều 113 có quy định khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm.

Và điều này chỉ được tính 1 lần trong năm thôi.

Công việc nào là công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm, mọi người tham khảo thông tư số 11/2020 của bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

 

💵 Thanh toán chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

Người lao động nghỉ phép năm được hưởng nguyên lương.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ

Như vậy những cán bộ công nhân vẫn làm việc tại doanh nghiệp mà chưa nghỉ hết phép năm thì không được chi trả tiền nghỉ phép.

❓  Đã có bạn nào gặp tính huống cuối năm nhân viên dồn phép nghỉ dài ngày, nghỉ một loạt chưa?

Để tránh điều này, HR chũng ta cũng nên có động thái với các phòng ban, tổ trưởng về việc phân chia để nghỉ phép cho người lao động; hoặc đề xuất với cấp trên về việc kéo dài thời hạn thực hiện phép năm của người lao động đến hết Quý I của năm, hoặc có thể có chế độ thanh toán tiền nghỉ phép cho người lao động (Luật không cấm việc này mà).

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *