OKR vs KPI – Cách chuyển đổi từ OKR sang KPI

Mình vừa thấy OKR của anh bạn nên ngứa nghề, thay vì đi tập thể dục sáng thì nằm mổ cò luôn ra bộ kpi. Xin mời cả nhà đọc và so sánh!

OKR:
Nhấc chân lên và tiếp tục hành trình thôi!
Obj: Rèn luyện để có đủ Tâm khai phóng Trí yêu thương Thân kỷ luật
K1: Hoàn thành giáo án chạy bộ 42k trong 1 năm
K2: Rèn luyện EQ mỗi ngày trong 1 năm
K3: Tập Yoga 1 tuần 1 buổi 45min trong 1 năm
K4: Mỗi tháng hoàn thành tổng kết 1 quyển sách trong 1 năm
K5: Cai nghiện thuốc lá thành công trong 1 năm

Chuyển đổi: OKR >> KPI
Obj: Rèn luyện để có đủ Tâm khai phóng Trí yêu thương Thân kỷ luật >> KGI: Rèn luyện đủ
K1: Hoàn thành giáo án chạy bộ 42k trong 1 năm >> CSF1: Chạy bộ
>> Kpi1.1: Tổng số km cần chạy: 365 km
>> Kpi1.2: Tổng thời lượng dành cho chạy: 365 h
>> Kpi1.3: Tổng số ngày chạy: 365 ngày
>> Kpi1.4: Nhịp tim trung bình/ phút: 120
>> Kpi1.5: Huyết áp trung bình: 100

K2: Rèn luyện EQ mỗi ngày trong 1 năm >> CSF2: Rèn luyện EQ
>> Kpi2.1: Số câu EQ cần giải: 3650 câu
>> Kpi2.2: Thời lượng trung bình để giải 1 câu EQ: 1 phút
>> Kpi2.3: Điểm EQ trung bình: 80 điểm
>> Kpi2.4: Số lần cãi nhau với người khác: 0 lần
>> Kpi2.5: Tỷ lệ hài lòng của người khác về bản thân: 80%

K3: Tập Yoga 1 tuần 1 buổi 45min trong 1 năm >> CSF3: Tập yoga
>> Kpi3.1: Tổng số buổi tập yoga cần có: 48 buổi
>> Kpi3.2: Thời lượng trung bình của 1 buổi tập: 45 m
>> Kpi3.3: Cân nặng trung bình: 60 kg

K4: Mỗi tháng hoàn thành tổng kết 1 quyển sách trong 1 năm >> CSF4: Tổng kết sách
>> Kpi4.1: Tổng số bài tổng kết sách: 1 bài
>> Kpi4.2: Số từ trung bình/ 1 bài tổng kết: 1000 từ
>> Kpi4.3: Thời lượng trung bình để viết 1 bài: 3h
>> Kpi4.4: Chi phí tối đa mua sách: 1 triệu
>> Kpi4.5: Số lời khen về bài tổng kết: 10 lời khen

K5: Cai nghiện thuốc lá thành công trong 1 năm >> CSF5: Cai thuốc
>> Kpi5.1: Thời gian chính thức bỏ thuốc hoàn toàn: 31/12/2022
>> Kpi5.2: Số bao thuốc tối đa bỏ được: 365 bao
>> Kpi5.3: Tổng chi phí tiết kiệm đc do bỏ thuốc: 3 triệu
>> Kpi5.4: Độ đặc do khói của thuốc trong phổi: 5%

Kết quả ra KPI:

KGI: Rèn luyện đủ
CSF1: Chạy bộ
>> Kpi1.1: Tổng số km cần chạy: 365 km
>> Kpi1.2: Tổng thời lượng dành cho chạy: 365 h
>> Kpi1.3: Tổng số ngày chạy: 365 ngày
>> Kpi1.4: Nhịp tim trung bình/ phút: 120
>> Kpi1.5: Huyết áp trung bình: 100

CSF2: Rèn luyện EQ
>> Kpi2.1: Số câu EQ cần giải: 3650 câu
>> Kpi2.2: Thời lượng trung bình để giải 1 câu EQ: 1 phút
>> Kpi2.3: Điểm EQ trung bình: 80 điểm
>> Kpi2.4: Số lần cãi nhau với người khác: 0 lần
>> Kpi2.5: Tỷ lệ hài lòng của người khác về bản thân: 80%

CSF3: Tập yoga
>> Kpi3.1: Tổng số buổi tập yoga cần có: 48 buổi
>> Kpi3.2: Thời lượng trung bình của 1 buổi tập: 45 m
>> Kpi3.3: Cân nặng trung bình: 60 kg

CSF4: Tổng kết sách
>> Kpi4.1: Tổng số bài tổng kết sách: 1 bài
>> Kpi4.2: Số từ trung bình/ 1 bài tổng kết: 1000 từ
>> Kpi4.3: Thời lượng trung bình để viết 1 bài: 3h
>> Kpi4.4: Chi phí tối đa mua sách: 1 triệu
>> Kpi4.5: Số lời khen về bài tổng kết: 10 lời khen

CSF5: Cai thuốc
>> Kpi5.1: Thời gian chính thức bỏ thuốc hoàn toàn: 31/12/2022
>> Kpi5.2: Số bao thuốc tối đa bỏ được: 365 bao
>> Kpi5.3: Tổng chi phí tiết kiệm đc do bỏ thuốc: 3 triệu
>> Kpi5.4: Độ đặc do khói của thuốc trong phổi: 5%

Lời bình: Nếu chỉ coi là công cụ quản trị hiệu suất thì cả 2 có phần giống nhau ha. OKR nó giống như là 1 vũ trụ khác trong đa vũ trụ Quản trị hiệu suất. Và KPI cũng đến từ một vũ trụ khác.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
HRM consultant/ blogger at blognhansu.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *