Danh sách các tài liệu Quản trị Nhân sự miễn phí – tải tự do đã up lên hrshare community

Xin tặng anh chị em các tài liệu up lên cộng đồng. Nói chung là rất nhiều tài liệu về Quản trị Nhân sự. Dự kiến số đó lên đến hàng nghìn file. Các tài liệu chia thành các mục lớn:

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
HỆ THỐNG NỘI QUY QUY CHẾ
SƠ ĐỒ VÀ LƯU ĐỒ
HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG VIỆC - ISO
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI NĂNG - TALENT ACQ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ LƯƠNG THƯỞNG - TOTAL REWARD
BAO HIỂM XÃ HỘI - Y TẾ - CÔNG ĐOÀN
HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÂN SỰ
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN
ĐÀO TẠO NỘI BỘ
TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CÔNG DANH CÔNG TY
QUẢN TRỊ TRI THỨC
TIÊU CHUẨN 5S TRONG CÔNG TY
QUẢN TRỊ RỦI RO
HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
XỬ LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
SÁCH DÀNH CHO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đường link trên Googl form: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjIg4WQVDNyP3vT4bXhW88PVhmYGlQzY

One thought on “Danh sách các tài liệu Quản trị Nhân sự miễn phí – tải tự do đã up lên hrshare community

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *