Hướng dẫn làm HS tham gia BHXH ban đầu tại Thanh Xuân Hà Nội

Ai đi đăng ký tham gia BHXH ban đầu ở Thanh Xuân Hà Nội (chỗ E14 - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân -HN) thể nào cũng biết mấy cái này rồi. Nhưng thôi cứ mang về cho đẹp blog câu view 1 tí. Ai cần thì tham khảo nhé.

Thủ tục đăng ký mới bao gồm:

- Bản sao QĐ thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký KD, giấy phép hoạt động.
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ - BHXH ngày 10/10/2014) (01 bản).
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01 - TS QĐ 1018/QĐ - BHXH ngày 10/10/2014).
- Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b - TS QĐ 1111/QĐ - BHXH ngày 25/10/2011), kèm phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị; Phương thức trả lương cho người lao động. (Dành cho công ty trong lĩnh vực Nông, lâm, ngư, diêm nghiệp).
- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp (C15 - TS) đối vơi người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN (nếu có).
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn : thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Số lượng: 01 bộ.


Lên BHXH Thanh Xuân Hà Nội chỉ cần thế này thôi.

Tuy nhiên ai cẩn thận thì tham khảo thêm quy trình tham gia BHXH của BH tp Hà Nội.

1. Người đã có sổ bảo hiểm xã hội: Sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động
2. Người chưa có sổ bảo hiểm xã hội: TK1-TS (02 bản),
3. ĐKKD cty (03 bản) công chứng,mẫu DO2-TS mới (02 bản) phần ghi chú ghi tăng mới
4. Mẫu d01b-TS giải trình đóng BH (kèm Phụ lục mặt sau Danh sách người tham gia) (nói rõ cam kết không truy thu những tháng trước đó).

Còn đây là quy trình chính thức của BHXH thành phố Hà Nội :

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động

- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho bộ phận Thu theo quy định.

- Bộ phận Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu sau đó chuyển hồ sơ đã giải quyết cho bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sau đó gửi dữ liệu về BHXH tỉnh. BHXH tỉnh kiểm tra, cho phép thì in sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT; chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn vị:
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
- Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.

b) Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bộ mẫu đăng ký BHXH lần đầu tải ở đây: http://tailieunhansu.com/diendan/f570/tat-ca-mau-bieu-dang-ky-moi-thay-doi-bao-hiem-xh-84709

2 thoughts on “Hướng dẫn làm HS tham gia BHXH ban đầu tại Thanh Xuân Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *