8 nội quy thú vị của công ty Blue C Content Studio – mọi người có thể không bình đẳng trên bảng lương nhưng …

Gửi tặng cả nhà 8 nội quy của Blue C Content Studio. Rất thú vị và đáng học hỏi. Tôi thích nhất 2 cái cuối 7 và 8.

1. Có thể mang hoa đặt lên bàn, đồ chơi nhỏ đặt trên giá sách nhưng hãy nhớ rằng decor đẹp nhất cho văn phòng chính là những suy nghĩ đẹp !

2. Có thể sống mà không đi xem hòa nhạc nhưng không thể làm việc mà thiếu đồng hào ( À nhầm ... thiếu hòa đồng)

3. Rác thì phải bỏ đúng chỗ nhưng ý tưởng phải vượt ra ngoài khuôn khổ !

4. Có thể để đồ ăn ở cạnh báo cáo nhưng không được để dấu chấm câu, dấu phẩy cách xa chữ cuối từ. Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những chi tiết nhỏ !

5. Cân nặng và người yêu thì có thể giấu ... nhưng thì không !

6. Khi căng thẳng có thể hát, hoặc hét ... nhưng biết hát thì không nên hét !

7. Mọi người có thể không bình đẳng trên bảng lương ... nhưng luôn bình đẳng trong mọi tranh luận về công việc !

8. Có thể quên sinh nhật sếp ... nhưng đừng quên nỗ lực mỗi ngày !

Blue C Content Studio.

7 thoughts on “8 nội quy thú vị của công ty Blue C Content Studio – mọi người có thể không bình đẳng trên bảng lương nhưng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *