Nội quy công ty vui

Công ty vừa niêm yết Một bảng nội quy đầu tiên, từ nay đến cuối Mọi người phải tuân theo Đầu tiên là cảnh báo: Đi làm cấm mặc quần bò, jean, thiếu nghiêm túc Mất hình ảnh bản thân Mọi người đều lo lắ...