Thế hệ tôi, thế hệ trẻ hơn và tôi

Đã bao giờ bạn tự suy nghĩ, mình ở đâu trong thế hệ của mình. Còn tôi, tôi biết. Tôi đang cố gắng đuổi theo mọi người.

Nguồn ảnh: haivl.com
Còn bạn? Bạn đang ở đâu ? Bạn đang đi đầu? Đi sau, hay ở trong đám người đang phi rất nhanh tới mục tiêu của đời mình ?

One thought on “Thế hệ tôi, thế hệ trẻ hơn và tôi

  1. Thực ra thì khó nhất là tìm được cho mình mục tiêu đúng và vững chắc như chiếc xe tăng phi về đích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *