Trận 17 QTNS Nhân sự cấp cao thời khủng hoảng

Nhân sự cấp cao thời khủng hoảng, vẫn là bài toán cũ tiếp nối của bài toán trước: Bài toán nhân sự Cắt giảm nhân sự thời khủng hoảng. Xem thêm clip này gần như ta có cái nhìn rất nhiều chiều về khủng hoảng trong lĩnh vực nhân sự. Nhà mình rảnh thì phải cố bỏ thời gian để xem hết nhé!

Click tại đây để vào youtube xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *