Tại sao lương tài chính ngân hàng lại hơn lương kỹ thuật ?

Tại sao lương tài chính ngân hàng lại hơn lương kỹ thuật trong khi yêu cầu cho công việc thì Kỹ thuật lại cần nhiều hơn ? Có đồng chí Nhân sự nào giải thích được không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *