Một số hình ảnh về Hrday 2011 tại Hà Nội

Hrday tại Hà Nội đã qua được một số ngày, giờ KC mới có thời gian để điểm lại. Không biết bạn có tham dự không? Nếu không có điều kiện tham dự thì thật đáng tiếc cho bạn. Mời bạn xem một số hình ảnh của buổi hôm đó.

Buổi sáng:

Chứng nhận cá nhân vì cộng đồng

Buổi chiều
Room1 : Tuyển dụng đào tạo

Room 2: Luật và quan hệ lao động

Chup chung

Anh chup voi anh Viet cmc, anh Hai FPT va anh Quang Anh:

Một phần của ban tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *