[Khảo sát] Tổ chức của bạn có phải là tổ chức học tập ?

Bạn nghe nhiều đến Quản trị tri thức - Knowledge Management. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi, liệu có tiêu chí nào để đánh giá kiểm nghiệm rằng công ty bạn có phải là 1 tổ chức có văn hóa học tập ? Hôm nay, tôi xin được giới thiệu với bạn bộ tiêu chí đánh giá đó: "Is Yours a Learning Organization?"

Kc

Đây là bộ tiêu chí của Harvard. Vui lòng click vào đây để tham gia khảo sát.

Thank you for your interest in the Learning Organization Survey. This is a complete version of the survey described in our Harvard Business Review article "Is Yours a Learning Organization?"

The survey is meant only for your personal benefit, and your answers will not be used or seen by anyone other than yourself. It is our hope the survey results will provide a starting point to help you assess how well your organization meets the criteria for being a learning organization, especially in comparison to the benchmarks we have established in previous research.

The output you receive will show your own scores on every learning building block as well as the corresponding benchmark scores; the benchmark medians and quartiles you will see after completing this survey are the very same ones that appear in our article. Please note that because your results will be based solely on your own perceptions of your organization's learning environment, processes, and leadership, they may differ from the results of other employees within the organization.

Amy Edmondson, David Garvin, & Francesca Gino

Dưới đây là phần dịch các câu hỏi khảo sát:

YẾU TỐ CƠ BẢN THỨ NHẤT

Môi trường khuyến khích học tập (thang điểm từ 1 đến 7 theo mức độ không chính xác --> hoàn toàn chính xác.)

Ổn định tâm lý
- Trong công ty bạn, rất dễ dàng để nói lên những gì bạn suy nghĩ
- Nếu bạn mắc một lỗi trong công ty bạn, nó sẽ được dùng để chống lại bạn*
- Người trong Công ty bạn thường xuyên cảm thấy thoải mái nói chuyện về những vấn đề và sự phản đối.
- Người trong Công ty bạn rất sẵn lòng chia sẻ thông tin về những hoạt động và không hoạt động.
- Bạn nên kín miệng nếu muốn tiếp tục làm việc tại Công ty bạn *

Đánh giá đúng những khác biệt
- Những khác biệt trong quan điểm rất được chào đón ở công ty bạn
- Trừ phi quan điểm này phù hợp với quan điểm của tất cả mọi người trong đơn vị thì nó mới có giá trị*
- Công ty bạn sẽ đối xử với những quan điểm khác biệt một cách kín đáo hoặc không trực tuyến hơn là xử lý trực tiếp chúng với nhóm *
- Trong công ty bạn, mọi người rất cởi mở đối với những cách khác để hoàn thành công việc.

Cởi mở với những ý tưởng mới.
- Trong công ty bạn, mọi người đều quý trọng những ý tưởng mới
- Trừ khi ý tưởng đó đã có trong một thời gian dài, nếu không không ai trong Công ty bạn sẽ muốn nghe nó.*
- Trong công ty bạn, mọi người thích những cách tốt hơn để hoàn hành công việc
- Trong công ty bạn, mọi người thường kiểm tra lại những phương pháp mới chưa được thử nghiệm.

Thời gian để suy nghĩ
- Mọi người trong Công ty bạn bị stress (căng thẳng) quá mức*
- Mặc dù khối lượng công việc lớn, những người trong Công ty bạn vẫn có thời gian đẻ xem xét lại công việc đang diễn ra như thế nào.
- Trong công ty bạn, áp lực công việc luôn đi kèm với làm việc.
- Trong công ty bạn, mọi người quá bận để đầu tư thời gian cho việc cải thiện.
- Đơn giản là không có thời gian để suy nghĩ trong bộ phận này*

YẾU TỐ CƠ BẢN THỨ HAI

Những phương pháp và hoạt động học tập cụ thể
(thang điểm từ 1 đến 7 theo mức độ không chính xác --> hoàn toàn chính xác.)

Sự thử nghiệm
- Công ty bạn thử nghiệm thường xuyên những cách làm việc mới.
- Công ty bạn thử nghiệm thường xuyên bằng cách đưa ra những sản phẩm và dịch vụ mới.
- Công ty bạn có phương pháp mẫu để thực hiện và đánh giá những thử nghiệm hay ý tưởng mới.
- Công ty bạn thường xuyên dùng những vật mẫu và mô phỏng để thử nghiệm những ý tưởng mới.

Thu thập thông tin
- Công ty bạn thường thu thập một cách có hệ thống những thông tin về
+ những đối thủ cạnh tranh
+ khách hàng
+ xu thế kinh tế và xã hội
+ xu hướng công nghệ
- Công ty bạn thường xuyên so sánh hoạt động của mình với hoạt động của :
+ những đối thủ cạnh tranh
+ những tổ chức hàng đầu

Phân tích
- Công ty bạn tham gia vào những tranh cãi và xung đột có ích trong quá trình thảo luận
- Công ty bạn tìm kiếm những quan điểm trái ngược trong quá trình thảo luận.
- Công ty bạn không bao giờ nhắc lại những triển vọng tươi sáng trong quá trình thảo luận*
- Công ty bạn thường xuyên xác định và thảo luận những giả định có thể dẫn tới những quyết định quan trọng
- Công ty bạn không bao giờ chú ý tới những quan điểm trái ngược trong quá trình thảo luận.

Giáo dục và đào tạo
- Những nhân viên mới vào gần đây trong đơn vị được đào tạo đầy đủ.
- Những nhân viên lâu năm trong Công ty bạn được:
+ đào tạo thường xuyên và cập nhật
+ đào tạo khi chuyển công tác
+ đào tạo khi những sáng kiến mới được thực hiện
- Trong công ty bạn, việc đào tạo rất được coi trọng
- TRong công ty bạn, luôn có thời gian cho việc đào tạo và giáo dục

Trao đổi thông tin
- Trong Công ty bạn có những diễn đàn để gặp gỡ và học hỏi:
+ những chuyên gia từ những bộ phận, nhóm hay đội khác
+ những chuyên gia từ bên ngoài
+ các khách hàng và đối tác
+ người cung cấp
- Công ty bạn thường chia sẻ thông tin qua mạng nội bộ của các chuyên gia trong công ty
- Công ty bạn thường chia sẻ thông tin qua mạng của các chuyên gia bên ngoài công ty
- Công ty bạn có thể truyền đạt một cách nhanh chóng và chính xác những thông tin mới tới những người đưa ra các quyết định quan trọng.
- Công ty bạn thường xuyên thực hiện việc kiểm tra va xem xét lại sau khi thực hiện.

YẾU TỐ CƠ BẢN THỨ BA

Lãnh đạo khuyến khích học tập
- Lãnh đạo của tôi luôn kêu gọi đóng góp từ những mọi người trong các cuộc thảo luận
- Lãnh đạo của tôi nhận thức rõ hạn chế của họ về kiến thức, thông tin hay trong chuyên môn
- Lãnh đạo của tôi chỉ hỏi những câu hỏi thăm dò
- Lãnh đạo của tôi lắng nghe rất chăm chứ
- Lãnh đạo của tôi khuyến khích những quan điểm phức tạp
- Lãnh đạo của tôi cung cấp thời gian, điều kiện, và các cuộc gặp gỡ để phản ánh và cải thiện những vấn đề đã qua
- Lãnh đạo của tôi chỉ trích những quan điểm trái ngược với quan điểm của họ*

* Khẳng định có điểm số ngược.

Cách tính điểm như sau:

Trong hai yếu tố đầu tiên, đánh giá trên thang điểm là 7 điểm mức độ chính xác mà mỗi khẳng định nói về bộ phận làm vịêc của bạn. Trong yếu tố thứ ba, đánh giá mức độ thường xuyên những người quản lý mà bạn thường báo cáo đưa ra những ví dụ minh họa cho những hành động được nói đến.

Việc chấm điểm linh động trực tuyến sẽ tổng hợp những đánh giá của bạn và đưa ra một điểm số ước lượng cho từng yếu tố và thành phần phụ. Những điểm số tổng hợp sau đó sẽ được chuyển đổi vào thang điểm từ 0 đến 100 để so sánh với kết quả của những người khác trong đơn vị của bạn và với những đơn vị khác trong công ty. Bên cạnh đó, bạn có thể so sánh điểm số của bạn với đỉêm số chuẩn trong bảng cuối cùng.

Kết quả:

Sau khi bạn đã lấy được bản khảo sát đầy đủ tại trang los.hbs.edu thì hãy so sánh điểm số trung bình của mọi người trong nhóm của bạn với điểm chuẩn theo bảng dưới đây. Nếu điểm của nhóm bạn bằng hoặc thấp hơn điểm trung bình đối với một yếu tố cơ bản hay yếu tố phụ cụ thể - đặc biệt là nếu nó ở đáy thang điểm - thì hãy nghĩ tới việc cải thiện trong lĩnh vực đó. Hoặc là thành lập một nhóm để suy nghĩ về việc cần tiến hành những bước đi cụ thể nào có thể thúc đẩy lĩnh vực còn yếu đó. Trong bất kỳ yêú tố cơ bản hay yếu tố phụ nào, khi điểm số của nhóm của bạn cao hơn điểm trung bình - đặc biệt là nếu chúng ở trên cùng thang điểm đó thì nên xem xét việc truyền đạt lại những kinh nghiệm và làm mẫu cho các bộ phận khác trong công ty.

Chú ý: điểm tỷ lệ cho môi trường và cách thức học tập đã được tính toán bằng cách nhân từng điểm gốc trong thang 7 điểm với 100 và chia cho 7. Đối với yếu tố lãnh đạo học tập, dựa trên thang 5 điểm thì chia cho 5.

David A. Garvin, Amy C. Edmondson, và Francesca Gino
Người dịch: Vũ Minh Tuấn
Harvard Business Review T3/2008

One thought on “[Khảo sát] Tổ chức của bạn có phải là tổ chức học tập ?

  1. Cảm ơn anh vì bài viết hữu ích
    anh có thể giải thích thêm cho em, mối quan hệ giữa KM và Learning in organization được không ạ?

    Rất cảm ơn anh, nếu có thể anh gửi mail cho em để tiện theo dõi ạ.

    Lily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *