Mạng xã hội dành riêng cho các headhunter

Hôm nay trời khá đẹp với những ánh sáng trắng. Sau khi có một buổi chiều phơi nắng tôi lại ngồi đây và ngẫm nghĩ. Sau khi lươt qua linkin, tôi thấy một bài viết mà tôi đã viết rất lâu. Bài viết này đ...