[TB] Nâng cấp thư viện iCPO phiên bản mùa hè 160622

Xin chào anh chị và các bạn. Cũng lâu rồi, tới giờ Cường mới lại có dịp update thư viện iCPO. Sở dĩ có việc lâu không update là do Cường nâng cấp thư viện theo hướng phục vụ người dùng. Anh chị em ủng hộ có nhu cầu về tài liệu gì thì Cường sẽ sưu tầm rồi sau đó sẽ gửi update.

Tới thời điểm này, Cường thấy có một số yêu cầu mới nên đã tìm thêm tài liệu và gửi anh chị bản nâng cấp. Dưới đây là 1 số thay đổi:

Nâng cấp
A1BTL01 - Phan tich cong viec
A1BTL03 - He thong cac bai thi tuyen dung
A1BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su, Dinh bien
A1BTL07 - Phan tich hoan thien co cau to chuc
Bổ sung mới
A1BTL10 - Quan ly BC KH tuyen dung
A1BTL11 - Thuong hieu tuyen dung Employee branding
A1BTL12 - Job Fair

Nâng cấp
B1BTL02 - Ban demo tu dien nang luc - lo trinh cong danh
B1BTL06 - Dao tao noi bo
B1NS08 - Quy trinh dao tao hoi nhap
Bổ sung mới
B1BTL14 - Quy che dao tao
B1BTL15 - Quy tac ung xu cong ty

Nâng cấp
C1BTL17 - KPI Quy trinh xay dung KPI
C1BTL18 - KPI Bo KPI full
C1BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC
C1BTL22 - OKR Danh gia OKR
C1BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su
C1BTL24 - Bieu mau bao cao thong tin nhan su tap doan
C1BTL25 - Danh gia 360 do nang luc NV va QL
Bổ sung mới
C1BTL26 - Danh Gia tinh cach qua DISC
C1BTL27 - TQM Quan ly chat luong toan dien
C1BTL28 - QT ISO cong ty thep
C1BTL29 - Quy dinh lam viec tu xa

Nâng cấp
D1BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P
D1BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP
D1BTL11 - Cong doan
D1NS15 - Quy che luong
D1NS21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

Nâng cấp
F1NS12 - Quy che ky luat
F1NS16 - Noi quy cong ty
Bổ sung mới
F1NS23 - Quy trinh nghi viec

Nâng cấp
G1BTL05 - Quan tri Nhan su Nha nuoc
G1BTL06 - Chien luoc nhan su
Bổ sung mới
G1BTL07 - HRBP

Bổ sung mới
D1BTL13 - Tong dai ngo Total Reward

Để nâng cấp, anh chị vui lòng vào khu vực bí mật để tải: https://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

[Update iCPO] Các phương án sắp xếp Nhân sự mùa dịch – ver 070821

Xin chào anh chị em. Vậy là cũng đến đợt update tiếp theo của "iCPO - thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự nâng cao". Cường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị và các bạn. Như chúng ta biết, các update đều được nâng câp theo các bài toán thực tế mà anh chị em ủng hộ mắc phải. Nổi cộm nhất chính là bài toán QTNS mùa dịch.

Để update Phiên bản mùa thu covid lần thứ 4, anh chị đã ủng hộ Cường bản iCPO vui lòng vào:
- Tải tất cả, anh chị vui lòng click vào link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/
- Còn nếu ngại tải tất cả mà chỉ tải các tài liệu update, vui lòng click vào các link dưới đây:
A1BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su, Dinh bien
A1BTL07 - Phan tich hoan thien co cau to chuc
A1BTL08 - Bo de test IQ tuyen dung
A1BTL09 - Cac bai tuyen dung cty CNTT

B1BTL01 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN
B1BTL02 - Ban demo tu dien nang luc - lo trinh cong danh

C1BTL18 - KPI Bo KPI full
C1NS25 - Quy trinh phoi hop cac phong ban

D1BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P
D1BTL02 - Khao sat luong
D1BTL09 - Khao sat dich benh
D1BTL10 - Quan ly bao cao ke hoach luong thuong phuc loi
D1BTL11 - Cong doan
D1BTL12 - QT Phuong an an o tai Nha may Covid
D1NS21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

F1BTL06 - Cho thoi viec bang thoa thuan
F1BTL07 - Phuong an cat giam, phong dich Covid19
F1BTL08 - Theo doi thong tin NS, bao cao Nha nuoc
F1BTL09 - Cac loai mau thong bao
F1NS16 - Noi quy cong ty

G1NS18 - Quy trinh hoach dinh nhan su

Tiện thể xin gửi các bạn phương án phòng dịch:
1. BỐ TRÍ NGHỈ PHÉP NĂM

2. NGỪNG VIỆC VÀ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

3. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

4. NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG:

5. TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

6. SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU NHÂN SỰ

Nguyễn Hùng Cường (mr)

Tại sao không giảm giá thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO?

“… Năm 1974, chính quyền New York sửa chữa khu vực Nữ Thần Tự Do, kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước, nhưng đã mấy tháng mà không có ai nhận thầu vì việc xử lý rác thải ở New York rất tốn kém, phải đi đổ đống xà bần ở bang khác. Nghe được tin này, người con trai liền lập tức đến New York và ký hợp đồng với chính quyền bang ngay tại chỗ. Ai cũng cho rằng, liều như thế thì phá sản, riêng tiền chở phế liệu ra khỏi thành phố đã thấy lỗ. Nhưng anh con trai cho nấu chảy các kim loại bị đập bỏ thành các tượng nữ thần tự do mini để bán thành quà lưu niệm. Xà bần thay vì đổ đi, anh cho đúc lại thành các viên gạch to nhỏ đủ loại, ghi rõ "từ phế tích của tượng Nữ Thần Tự Do", thậm chí bụi quét từ tượng Nữ thần Tự do cũng được đóng hộp với tên “bụi của Nữ thần”. Trong vài tháng, ông biến những thứ phế liệu và đống xà bần không ai biết giải quyết ra sao thành 3,5 triệu đô la tiền mặt.
…”

Mình cũng từng làm thế với ICPO - Bộ công cụ Quản trị Nhân sự Doanh nghiệp (Bộ tài liệu Giám đốc Nhân sự - CPO). Năm 2008, khi bước chân mình vào lĩnh vực QTNS, thị trường còn không biết đến thuật ngữ HR và Nhân sự. Các bố mẹ thời đó toàn hỏi lại làm Nhân sự là làm gì. Nhận thấy đây là lĩnh vực mới, mọi thứ còn sơ khai, tài liệu còn tản mát, ít ỏi, bài viết tham khảo, tri thức ít, đa phần chung chung, những ng giỏi thì dấu nghề, chơi trong nhóm kín hoặc không có chỗ để chia sẻ (giờ ng giỏi vẫn dấu nghề, chơi nhóm kín, nhưng ít hơn và cảm giác họ không còn giỏi nữa). Nên mình đã làm 3 việc:
- Thành lập và duy trì cộng đồng (các khu vực giao lưu).
- Tập hợp các tài liệu, form mẫu về Quản trị nhân sự thành bộ. Các tài liệu thời điểm đó rải rác và vô giá trị.
- Viết blog chia sẻ tất cả chi thức một cách rõ ràng không chung chung.
Từ 2008 đến giờ đã 13 năm. Lĩnh vực QTNS trở thành 1 trong 5 lĩnh vực quan trọng. Mức độ quan tâm của thị trường ngày càng nhiều.

Quay trở lại với thư viện tài liệu, vừa sưu tầm vừa tặng vừa kêu gọi ủng hộ (990k), cho tới thời điểm này, số lượng người ủng hộ đã lên đến hơn 1000. Mặc dù mấy năm gần đây có nhiều bên đã lấy bộ tài liệu đó rồi mang bán dẫn tới nhu cầu giảm sút và bão hoà nhưng mình vẫn không giảm giá vì giá trị của thư viện không nằm ở các tài liệu mà ở:
1. Sự thấu hiểu sản phẩm nên có thể:
- Update một cách định kỳ
- Tư vấn hỗ trợ tài liệu mới nếu không có trong thư viện
2. Mong muốn sản phẩm hữu ích nên luôn tìm cách thúc giục ng ủng hộ dùng và sẵn sàng gửi lại tài khoản download để họ tải về.

Từ những file rác, cuối cùng cả cộng đồng hưởng lợi (bao gồm cả các bên lợi dụng).

Thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự: http://www.tailieunhansu.net/

[Update iCPO] Bản cập nhật “mùa xuân covid 2021” thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự advan

Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị và các bạn. Như đã hẹn, Cường xin gửi anh chị và các bạn bản cập nhật mới nhất của thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO avan. Bản cập nhật này mang tên "mùa xuân covid 2021". Đây là bản update rất lớn. Trong này có 107 bộ tài liệu với đủ các file mẫu để giải quyết các vấn đề về Quản trị Nhân sự. Chi tiết vui lòng xem ảnh:

Để tải tất cả, anh chị vui lòng click vào link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Còn nếu ngại tải tất cả mà chỉ tải các tài liệu update, vui lòng click vào các link dưới đây:

A1 BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su (click)
A1 NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
A1 NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cao cap
A1 NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec
A1 NS - 04 - Quy trinh thuc tap
A1 NS - 05 - Quy dinh quan ly quan tri vien tap su
A1 NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

B1 BTL01 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN (click)
B1 BTL02 - Ban demo tu dien nang luc (click)
B1 BTL03 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies(click)
B1 BTL06 - Dao tao noi bo (click)
B1 BTL13 - To chuc su kien noi bo (click)
B1NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
B1NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo
B1NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

C1 BTL16 - Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach (click)
C1 BTL18 - KPI Bo KPI full (click)
C1 BTL19 - KPI Bo tai lieu danh gia cong viec theo KPI (click)
C1 BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC (click)
C1 BTL22 - OKR Danh gia OKR (click)
C1 BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su (click)
C1BTL25 - Danh gia 360 do nang luc NV va QL
C1NS - 13 - Quy che bo nhiem
C1NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec
C1NS - 19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
C1NS - 23 - Thuyen chuyen nhan su

D1 BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P (click)
D1 BTL02 - Khao sat luong (click)
D1 BTL03 - BHXH BHYT BHTN (click)
D1 BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP (click)
D1 BTL08 - Khao sat danh gia muc do hai long nhan vien (click)
D1BTL19 - Khao sat dich benh
D1BTL20 - Quan ly bao cao ke hoach luong thuong phuc loi
D1NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
D1NS - 11 - Quy che khen thuong
D1NS - 15 - Quy che luong
D1NS - 17 - Quy dinh tinh toan va tra luong
D1NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

F1 BTL01- So tay nhan vien noi quy lao dong (click)
F1 BTL02 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi (click)
F1BTL06 - Cho thoi viec bang thoa thuan
F1BTL07 - Phuong an cat giam dich Covid19
F1BTL08 - Theo doi thong tin nhan su
F1NS - 09 - Quy trinh nghi viec
F1NS - 12 - Quy che ky luat
F1NS - 16 - Noi quy cong ty
F1NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai
F1NS - 22 - Quy dinh cham du, tam hoan HDLD

G1BTL06 - Chien luoc nhan su
G1NS - 18 - Quy trinh hoach dinh nhan su

Cường cận nhân sự bị bóc phốt vì kêu gọi ủng hộ bộ tài liệu iCPO advan 990k

Hôm trước tôi buồn buồn chán chán nên Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp ( http://blognhansu.net.vn/?p=22785 ). Do tài khoản FB bị ai đó RIP nên không vào được. Tôi không nắm được tình hình anh chị em cộng đồng trên FB thế nào. Đang làm việc thì tự nhiên nhân được email của chị Duong Hong Anh:

"Dear anh,

Em thấy thông tin này. Có lẽ họ báo cáo nên facebook anh mới bị như vậy."

Tôi khá ngạc nhiên cố gắng vào Group Hr Mart kia xem thực hư thế nào. Group này tôi biết cũng khá lâu. Họ sử dụng việc upload các tài liệu lên để thu hút thành viên. Cách thức này cũng giống như nhiều bên khi muốn quảng bá. Việc này tốt cho cộng đồng khi các tài liệu được chia sẻ. Nhưng sau khi vào xem thì tôi thấy phần lớn tài liệu họ lấy từ nguồn tôi đã sưu tập và chia sẻ miễn phí lại. Nếu anh chị em muốn tải hết các tài liệu đó, vui lòng vào link dưới đây:

Link: Giải phóng kho tài liệu iCPO – miễn phí toàn bộ hơn 2G với hàng nghìn tài liệu về Quản trị Nhân sự ( http://blognhansu.net.vn/?p=21317 ).

Việc up lại (reup) các tài liệu được thực hiện một cách nhan nhản và nhiều bên làm. Tôi thấy hiếm khi có người chia sẻ tài liệu mới. Trừ một số anh chị nhiệt tình như tôi chả hạn : D (ha ha). Tài liệu mới nhất, không đâu có là ở đây: Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp ( http://blognhansu.net.vn/?p=22785 )

Trong Group HR mart, tôi kéo chuột để tìm mãi mà không được. Tôi cũng thử sử dụng công cụ tìm kiếm mà không ra bài viết và thành viên Vy vy kia. Chắc đội ngũ BQT của Group đã xóa bài và thành viên rồi.

Ngoài ra, cá nhân này còn lập các nick ảo khác để đi các group đăng bài. Ví dụ như dưới đây là hình ảnh do bạn Xuân gửi cho tôi:

Không tìm được bài viết, tôi vào trả lời mail cho chị Hong Anh: "Cám ơn bạn đã thông tin. Tiếc là mình không vào được FB nên không trao đổi được. " (Nick tôi đang bị khóa. Vui lòng xem thêm tại bài: Nhật ký tài khoản bị facebook kinhcan24 bị checkpoint (bắt xác minh) ( http://blognhansu.net.vn?p=22760 )).

Rồi tôi nhận được mail trả lời ấm lòng: "Dạ, có nhiều comment đều là ko đồng tình với quan điểm của chủ top đó. Còn em xem thì thấy đó là fb ảo anh ạ. Em thông tin tới anh nhé vì thật ra em thấy những gì anh làm giúp ích cho cộng đồng HR và không đáng bị như thế này. Rất tiếc em không làm gì được giúp anh lấy lại FB.
Mong anh khôi phục lại sớm để tiếp tục có những chia sẻ về nghề anh nhé.
"

Xin gửi lời cám ơn tới chị Hồng Anh và anh chị em trong cộng đồng đã ủng hộ Cường.

Tái bút: Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại là bạn Vy vy ở trên nói cũng có phần đúng. Sau nhiều năm hoạt động cộng đồng, thực lòng Cường muốn thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động Xây dựng, Chăm sóc, Phụng sự, Duy trì Cộng đồng nói chung và Cộng đồng Nhân sự HrShare nói riêng. Trước đây, Cường chỉ hoạt động một mình và có kêu gọi anh chị em cùng tình nguyện tham gia. Nhưng tự ngẫm thấy nếu mình cứ làm vậy thì sẽ không thể làm được gì cho cộng đồng nhiều hơn. Cường muốn cháy hơn nữa. Cường hiện đã gần 40 tuổi. Nếu Cường không đi nhanh hơn, cứ ích kỷ đi một mình thì cuộc đời này, chắc C chỉ cống hiến cho Cộng đồng được thêm 1 chút.

Chính vì mong mỏi muốn đẩy các hoạt động Xây dựng, Chăm sóc, Phụng sự, Duy trì Cộng đồng thật nhiều và mạnh, tôi quyết định sẽ thành lập tổ chức và kêu gọi anh chị em cùng tham gia KC24 Group ( http://kc24.vn/ ). Nếu để ý, anh chị em sẽ thấy, từ khi KC24 được thành lập, các hoạt động cộng đồng được đẩy lên nhiều hơn, các hoạt động được chăm chút hơn. Mọi người đều được hưởng lợi từ các hoạt động đó. Nhiều buổi offline kết nối được tổ chức, không chỉ ở Hà Nội, HCM mà còn ở các tỉnh thành khác như: Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Khu vực trao đổi chuyên môn được chăm chút nên các thành viên được hỗ trợ nhanh và chất lượng hơn. Rồi các tài liệu chuyên môn, bài viết cũng được chia sẻ với nội dung ít chung chung hơn.

Thành lập tổ chức rồi mới thấy có nhiều thứ phải lo. Cái lo nhất là lấy nguồn lực đâu để nuôi tổ chức. Tổ chức có cái ăn thì mới có sức để Phục vụ cộng đồng. Tôi có thể sống bằng niềm tin nhưng Anh em cùng tôi cống hiến cho cộng đồng thì tôi không thể để họ giống tôi được. (Mặc dù họ có vẻ đang giống tôi: sống bằng niềm tin). Chính vì thế tôi đã thúc đẩy nhiều hoạt động mang tính thực dụng hơn để hòng có nguồn lực cho tổ chức và từ đó đẩy nguồn lực lại cho cộng đồng.

Các hoạt động mang tính thực dụng của tôi bao gồm:
- Kêu gọi mọi người ủng hộ thông qua việc mua thư viện tài liệu iCPO bản nâng cấp advan tại 3 đường link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/ ; http://www.tailieunhansu.net/ ; http://kinhcan.net/hrform/ . Nếu anh chị muốn một gói tài liệu được cập nhật, sắp xếp cẩn thận, được hỗ trợ và muốn góp chút gì đó cho cộng đồng phát triển hãy ủng hộ tôi và anh em KC24. Còn nếu hiện thời chưa có điều kiện ủng hộ, anh chị cứ thoải mái dùng bộ basic: http://blognhansu.net.vn/?p=21317
- Thúc đẩy mở các khóa học chuyên sâu do tôi đứng lớp. Cụ thể là khóa học Kỹ thuật xây dựng BSC và KPI ( http://daotaonhansu.net/ky-thuat-xay-dung-bsc-kpi/ ). Khóa học này tôi tin là sẽ làm anh chị em hài lòng. Khi tham gia học, anh chị em không chỉ có kiến thức, tài liệu biểu mẫu, kinh nghiệm triển khai mà còn một phần nào đó như ở trên: góp chút gì đó cho cộng đồng phát triển. Nếu hiện tại anh chị em chưa có điều kiện đi học? Hãy sử dụng file mẫu về KPI và BSC được dùng để mở lớp của tôi ở đây: http://blognhansu.net.vn/?p=22785
- Bán sách Blog nhân sự tại: http://www.sachnhansu.net/. Các bài viết trong sách tôi đều đã up lên blog để anh chị em đọc miễn phí. Nếu chưa có điều kiện đọc sách giấy, cả nhà có thể search tiêu đề bài viết trong link và đọc trên blog nhân sự này.
- Ngoài ra còn rất nhiều cách thức ủng hộ khác mà tôi đã để ở đây: http://blognhansu.net.vn/ung-ho/

Rất hi vọng được anh chị em cộng đồng ủng hộ!

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Update bộ tài liệu CPO phiên bản 081219 – chào cuối năm

Thân gửi anh chị em và các bạn,

Hẳn mọi người chờ phiên bản update đĩa CD tài liệu CPO ( http://goo.gl/KZc2Xm ) cũng khá lâu rồi. Theo lệ, cứ một quý một lần, Cường xin gửi cả nhà bản cập nhật mới nhất. Lần cập nhật này là cập nhật hoàn toàn mới. Cường đã bỏ thời gian ra sắp xếp lại các bộ tải liệu theo vòng tròn Quản trị Nhân sự: Tuyển - Dạy - Dùng - Giữ - Thải để anh chị em dễ theo dõi và sử dụng hơn.

Phiên bản cập nhật lần này trông như thế này:

Bản cập nhật lần này rất phù hợp với anh chị em tham gia học tập và luyện công tại Núi Nhân sư. Khởi đầu chính là dự án Giải mã Nghề Nhân sự: http://hrshare.edu.vn/giaima/. Nội dung của dự án xoay quanh 5 module trên:

Chi tiết các cập nhật như thế nào vui lòng xem tại: Thư viện tài liệu Hệ thống Quản trị Nhân sự iCPO dành cho HR/HRM/CPO ( http://blognhansu.net.vn/?p=22195 )

Để cập nhật Anh chị vui lòng click vào link và tải xuống máy : Quyền lợi thành viên ủng hộ Blog Nhân sự cấp độ 1 ( http://blognhansu.net.vn/?p=7041 )

Lưu ý:
- Link chỉ được gửi cho các anh chị đã tham gia ủng hộ dự án tại : http://goo.gl/KZc2Xm, tailieunhansu.net, kinhcan.net/hrform
- Link chứa tài liệu sẽ được hủy sau 15 ngày.
- Click vào nút tải chậm để tải ngay tài liệu xuống.

Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ Cường trong các dự án cá nhân. Anh chị vui lòng giữ bí mật giúp C. Không nên chia sẻ vì có thể ảnh hưởng tới người khác. Và không nên dùng các bộ tài liệu này với mục đích thương mại (bán lại hoặc chia sẻ miễn phí với mục đích kiếm khách hàng). Những hành động này có thể sẽ dẫn tới việc ngừng update. Như vậy sẽ không tốt cho tất cả các anh chị đã ủng hộ. Trong đợt update này, một số anh chị đã từng ủng hộ Cường có thể sẽ không nhận được update do dính vào 1 trong những hành động trên. Mong anh chị thông cảm khi không được update.

Nếu anh/chị cần hỗ trợ, anh/chị vui lòng liên hệ với Cường theo địa chỉ Namecard gửi kèm với đĩa hoặc địa chỉ:

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Y!h [email protected] | F http://www.facebook.com/kinhcan24
M 0988.833.616 | L http://vn.linkedin.com/in/kinhcan | Wp blognhansu.net
Gmail: [email protected]

Hẹn gặp lại anh chị trong các dự án mới của Cường.

Trân trọng!

HC

[Update thư viện iCPO] Thêm tài liệu mới về OKR, tái cơ cấu, cán bộ nguồn – phiên bản 130419

Từ ngày tôi quyết định giải phóng các phiên bản iCPO cũ (basic) để anh chị em cộng đồng tải thoải mái http://blognhansu.net.vn/?p=21317 ) thì những tưởng vấn nạn sử dụng nó để trục lợi không còn. Nhưng hóa ra vẫn có. Lần này một đối tượng mới đã mọc lên bên cạnh đối tượng cũ vẫn hoàn hành. Các đối tượng cũ nguy hiểm nhất vẫn là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn H - Fast Việt Nam với thương hiệu: Bảo trì máy tính 24/7. Đối tượng này cho nhân viên tách bộ iCPO basic ra thành nhiều tài liệu nhỏ rồi dụ anh chị em làm HR cả nước trong cộng đồng vào tải với hi vọng từ đó sẽ mời chào được mọi người sử dụng dịch vụ bảo trì máy tính của họ. Để làm việc này họ còn lập Group HR trên FB để dụ mọi người vào.

Các đối tượng khác thấy không bán được iCPO basic nữa thì bắt đầu chuyển đổi sang tặng kèm và bán cái khác. Haizz. Xem một loạt các đối tượng tại đây: http://blognhansu.net.vn/tag/can-than-bi-lua-dao/

Trước khi giới thiệu về đối tượng trục lợi mới, xin gửi anh chị em ủng hộ bản update của thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO advan. Lần update này tôi có những cái mới ở các folder sau:

BTL04 - Quan tri Nhan su cua cong ty (Ver 2.0)
BTL05 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN
BTL27 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi
BTL35 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies
BTL40 - Quy trinh xay dung KPI
BTL44 - Khao sat luong
BTL53 - Quy trinh phong TCHC cong ty may
BTL54 - Danh gia OKR
BTL55 - Du an tai co cau - thu tuc cat giam
BTL56 - Quy trinh truong DH SPKT
BTL57 - Du an can bo nguon

Lần update này rất giá trị vì có một số bản khảo sát lương và có cả các tài liệu OKR rất hot ở đây.

@các anh chị ủng hộ: Anh chị vui lòng click vào link để tải tài liệu xuống. Link chứa tài liệu sẽ được hủy sau 15 ngày.

Link tải xuống: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Hướng dẫn vào khu vực bí mật: http://blognhansu.net.vn/2016/10/10/huong-dan-dang-nhap-vao-khu-vuc-bi-mat-cua-blog/

Anh chị vui lòng giữ bí mật giúp C. Không nên chia sẻ vì có thể ảnh hưởng tới người khác. Và không nên dùng các bộ tài liệu này với mục đích thương mại (bán lại hoặc chia sẻ miễn phí với mục đích kiếm khách hàng). Những hành động này có thể sẽ dẫn tới việc ngừng update. Như vậy sẽ không tốt cho tất cả các anh chị đã ủng hộ. Trong đợt update này, một số anh chị đã từng ủng hộ Cường có thể sẽ không nhận được update do dính vào 1 trong những hành động trên. Mong anh chị thông cảm khi không được update.

Cuối cùng, giờ đến lượt chia sẻ về đối tượng mới đang trục lợi thư viện iCPO basic. Lần này là cái tên rất hot trong làng đào tạo: PTI. Đang có ai đó làm cho PTI đánh hơi thấy thư viện này, họ tải về và bắt đầu phát tán lên các Group về HR cho cộng đồng cùng biết. Phải nói thật là cộng đồng HR nhỏ bé lắm nên lộ ra là thông tin ai cùng biết.

Nhìn vào ảnh là anh chị em có thể thấy được sự giống nhau giữa bộ tài liệu của tôi với họ rồi đúng không. Tôi sẽ nói kỹ hơn về những tài liệu này sau.

Anh chị em có muốn tải các tài liệu của thư viện iCPO basic miễn phí? Hãy đăng ký nhận hơn 2000 tài liệu QTNS tại đây: https://goo.gl/vHCrgb (lưu ý: đây không phải bản update của iCPO advan)

Năm nay, bạn đã nâng cấp năng lực Quản trị Nhân sự của mình lên chưa?

Khi đi làm, nếu một lúc nào đó bạn () gặp tình huống này: “Mình là thành viên diễn đàn HR Share.Mình là trưởng phòng nhân sự, mình mới nhận 1 công việc mới với vị trí trưởng phòng nhân sự nhưng làm việc giống như giám đốc nhân sự. Mình được yêu cầu xây dựng 1 lộ trình về mảng nhân sự từ A đến Z để có thể sử dụng làm demo áp dụng cho các công ty chi nhánh của công ty mình, tùy theo ngành nghề kinh doanh sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp”.

Hoặc: “Em được xếp giao nhiệm vụ xây dựng quy trình. Anh chị nào có "Quy trình quản lý & sử dụng con dấu"chi tiết cụ thể cho em xin tham khảo với”.

Hay đơn giản hơn một chút: “Do bên em mới triển khai quy trình tuyển dụng thực tập sinh nên chưa có kinh nghiệm, mong nhận được sự góp ý từ tất cả các anh chị trong nhóm đã thực hiện ạ. Anh chị có file nào tham khảo cho em với!

… bạn đã biết cách giải?

Thực ra, tất cả các câu hỏi và tình huống sẽ trở nên dễ dàng nếu như chúng ta có:
- Công cụ (1)
- Kiến thức và kỹ năng (2)
2 thứ này tôi đã đóng gói và đưa lên mạng để cộng đồng tham khảo tự do.

Về công cụ là toàn bộ thư viện QTNS > 2G: http://blognhansu.net.vn/?p=21317

Còn kiến thức chính là các bài viết trên blog nhân sự như: http://blognhansu.net.vn/?p=21386 Các bài viết này đã được tôi đóng gói thành 1 quyển sách 260 trang, tổng 50 bài viết mang tên: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì?. Muốn đọc miễn phí, bạn hãy vào đây https://goo.gl/qMe7oV xem mục lục và search trên google tiêu đề bài viết là ra.

Đã đọc hết 50 bài viết của tôi và bạn cũng tải toàn bộ bản thư viện tài liệu QTNS iCPO basic? Xin được chúc mừng vì bạn đã nâng cấp năng lực Quản trị Nhân sự của mình lên kha khá.

Với những gì ở trên (1) + (2), tôi tin bạn hoàn toàn có khả năng làm HRM (nếu là HR) hoặc khả năng xây dựng hệ thống QTNS (HRM system) (nếu đã là HRM/CEO).

Vâng, bạn có muốn nhận thêm nhiều giá trị nữa như bài viết hay tài liệu cập nhật, được tiếp cận không rào cản? Thực lòng, tôi cũng muốn cung cấp nhiều giá trị hơn nữa cho bạn và anh chị em cộng đồng. Để duy trì được những công cụ cung cấp giá trị cho cộng đồng này quả là một nỗ lực không hề đơn giản bạn ạ.

Thưa bạn , do nguồn lực có hạn và nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho việc duy trì và phát triển tri thức, Cường (KC) kêu gọi các tổ chức, các cá nhân tài trợ cho quỹ phát triển Kinhcan24's bằng cách:
1. Mua sách blog nhân sự bản giấy
(chuyển từ đọc trên internet thành đọc giấy)
2. Ủng hộ mua một số bộ tài liệu có phí
(nâng cấp iCPO từ basic lên advan).
Số tiền thu được sẽ để dùng duy trì blog, mua các tài liệu để chia sẻ lại cho cộng đồng.

Chi tiết, bạn vui lòng xem tại các link dưới:
- Công cụ:
iCPO advan ( http://kinhcan.net/hrform ) dành cho hệ thống Quản trị Nhân sự
- Kiến thức:
Sách blog nhân sự ( http://www.sachnhansu.net/ )

Rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn !

Trân trọng!

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24
HRM consultant at Blognhansu[.]net[.]vn
Đt: 0988833616 Emai: [email protected] Fb: kinhcan24