Đúc kết khi nhân sự từ 300 giảm xuống 60

Đút kết kinh nghiệm tự thân G :))) . Quan hệ trong kinh doanh cần rõ ràng: - Nhân sự cộng sự dù thân mấy 1 lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi. - Hành trình làm DN như 1 chuyến xe bus sẽ có người lên ngườ...

Tui có nhỏ nhân viên làm gì cũng ghéc

Tui có nhỏ nhân viên. Tui với nó rất là xung khắc. Nó làm gì tui cũng ghéc. Tháng đầu nó vào, bộ phận tui có một dự án be bé. Nó xông xáo xung phong nhận việc. Tui gạt phắt đi với lý do nó mới quá kh...