Tổng kết buổi offline Hrbank 5/11 tại Hà Nội

Offline diễn ra từ tối thứ 4 mà giờ tôi mới có thời gian để update 1 chút về buổi offline hôm đó. Tôi định viết cái gì đó dài dài nhưng thấy 2 mail của bạn Ngân và Hoàng khá đầy đủ nên up lại để mọi ...

Hình ảnh buổi offline Hr bank tối thứ 5 vừa rồi

Thân gửi cả nhà, Cám ơn anh chị và các bạn đã bỏ chút thời gian của mình để đến với buổi offline ngày thứ 5 vừa rồi. Rất nhiều thông tin về tình hình Nhân sự hiện tại của của các Bank đã được "refres...

Các HR bank chú ý: Tâm sự của 1 staff trong bank này

Hi, Lại tình cờ tôi đọc được 1 tâm sự rất thật của 1 chuyên viên quan hệ khách hàng trong ngân hàng. Tâm sự này, tác giả muốn nhắn nhủ tới các bạn muốn vào làm việc ở ngân hàng. Đây là một tâm sự rất...

Tình hình thưởng tết của các Ngân hàng 2013

Hôm nay tình cờ thấy một bài viết khá thiết thực đối vối anh em HR trong giới Ngân hàng trong Facebook của chị Lam. Nhìn vào bài này thì thấy các Bank cũng không ảm đạm lắm. Vậy mà hôm trước đi offli...