Giám đốc nhân sự nên làm gì?

Sáng nay đọc được một bài về nhân sự. Tôi vào bình thì thấy chủ nhân không vui. Có vẻ tác giả chỉ muốn comment đồng tình. Vì thế tôi xoá còm và đưa về tường nhà cho thoải mái. Dưới đây là tình huống:...