Lương 3P là gì? Phương pháp tính và trả lương theo giá trị công việc

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xây dựng lương 3P với mục đích tạo ra sự công bằng cho nhân viên. Vậy lương 3P là gì? Triển khai hệ thống lương 3P dựa trên những yếu tố nào? Cách tính và trả lương 3P ra sao? Cùng tìm hiểu với Blognhansu qua bài viết này nhé!

1. Thuật ngữ lương 3P là gì?

Lương 3P là gì

Lương 3P được định nghĩa “là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố chính: Position (P1) - vị trí công việc, Person (P2) - năng lực cá nhân và Performance (P3) - mức độ hoàn thành công việc để tính toán và trả thu nhập cho người lao động”

Lương 3P là hệ thống trả lương hàng đầu thế giới hiện nay và được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Mô hình này dựa trên 3 yếu tố chính, cụ thể: 

- Pay for Position: Trả lương theo vị trí công việc (P1). Doanh nghiệp/công ty dùng số tiền cố định chi trả tiền lương 1 tháng cho một vị trí, bất kể người đó là ai và năng lực như thế nào. 

- Pay for Person: Trả lương theo năng lực (P2). Công ty/doanh nghiệp sẽ dựa vào khung đánh giá năng lực để chi trả lương cho nhân viên. 

- Pay for Performance: Trả lương theo kết quả (P3). Thưởng của người lao động (nhân viên) được dựa trên hiệu suất công việc, đạt được tiêu chí doanh nghiệp đưa ra và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. 

Vậy lương 3P là gì? Thuật ngữ này để chỉ phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố trên. Do đó, tiền lương của mỗi cá nhân được nhận trong tháng sẽ là: P=P1+P2+P3. Số tiền lương nhân viên nhận được mỗi tháng nhiều hay ít phụ thuộc vào P2 (Lương theo năng lực) và P3( Lương theo kết quả). Còn P1 chỉ là tiền lương cơ bản cố định dành cho người lao động. 

2. Các yếu tố trong hệ thống lương 3P

Trong phần 1 “lương 3P là gì”, chúng ta đã chỉ ra những tiêu chí cơ bản của hệ thống lương 3P. Vậy cụ thể những tiêu chí này “vận hành” như thế nào? 

2.1 Pay for Position (Lương theo vị trí công việc)

Trả lương theo vị trí công việc là phần dễ xác định nhất. Trong tuyển dụng thường có một khung lương nhất định và được quy định ngay khi doanh nghiệp chưa tuyển dụng, để hoạch định các loại chi phí như yêu cầu từng vị trí công việc, phân tích chiến lược công ty, quỹ lương doanh nghiệp, nội lực tài chính và mặt bằng lương chung trên thị trường (thậm chí là tình hình trả lương của đối thủ). 

2.2 Pay for Person (Lương theo năng lực)

Trái ngược hoàn toàn với Pay for Position, Pay for Person (trả lương theo năng lực) là phần khó nhất. Để thực hiện được, bước đầu tiên doanh nghiệp cần Xác định mức lương (bậc lương). Với mức lương sẽ cần đến công cụ để đánh giá năng lực, bạn có thể sử dụng mô hình ASK (Attitude - Phẩm chất/Thái độ, Skills - Kỹ năng, Knowledge - Kiến thức). 

2.3  Pay for Performance (Lương theo kết quả)

Trả lương theo kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc. Đánh giá hiệu năng của nhân viên thường trải qua 3 giai đoạn: performance planning (thiết lập mục tiêu và minh bạch nó), performance review (theo dõi kết quả và điều chỉnh mục tiêu trong quá trình thực hiện), performance evaluation (đánh giá kết quả đạt được cuối kỳ). 

Hệ thống lương 3P được thiết kế để dung hòa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của nhân viên. Trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình xây dựng và triển khai từng yếu tố này trong lương 3P. 

3. Hướng dẫn cách tính lương 3P

Công thức chung tính lương 3P: 

P = P1 (Lương theo vị trí công việc) + P2 (Lương theo năng lực cá nhân) + P3 (Lương theo kết quả)

Để triển khai và áp dụng công thức tính lương 3P hiệu quả, doanh nghiệp/công ty nên xây dựng mô hình lương 3P theo 5 bước sau: 

  • Bước 1: Xác định sơ đồ tổ chức - chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
  • Bước 2: Lập bản mô tả công việc vị trí trong cơ cấu tổ chức bộ phận
  • Bước 3: Xác định tiêu chí hoàn thành (KPI)
  • Bước 4: Xác định năng lực cốt lõi (AKS) - Kiến thức, kỹ năng, thái độ
  • Bước 5: Thiết lập phương pháp trả lương

Lời kết,

Trên đây là những thông tin cơ bản về hệ thống lương 3P và cách tính lương 3P bước đầu. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, khi tham gia một khóa học lương 3P của HrShare Community và GSA Academy, doanh nghiệp sẽ xây dựng và triển khai tính lương chính xác, công bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *