Các loại phúc lợi theo luật cần có

Khi tìm hiểu luật, chúng ta sẽ thấy có những khoản bắt buộc phải đóng. Tuy nhiên khi nhìn trên góc độ đãi ngộ thì đây có thể coi là khoản phúc lợi trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho người lao động. Góc nhìn này rất nhân văn. Xin mời cả nhà cùng đọc.

💯CÁC LOẠI PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG💯

⏺(1). Phúc lợi bắt buộc
👉Bao gồm 5 chế độ BHXH cho người lao động: Trợ cấp ốm đau, Trợ cấp thai sản, Trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, Hưu trí và Tử tuất.

👉Theo Điều 149 – Bộ luật Lao động (sửa đổi 20020 và Nghị định 12/CP về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội (26/01/1995), quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn:
- Người sử dụng lao động đóng 15% so với tổng quỹ tiền lương
- Người lao động đóng 5%
- Hỗ trợ của Nguồn nhân lực
- Tiền sinh lời của quỹ
- Các nguồn khác

⏺(2). Phúc lợi tự nguyện
✅Phúc lợi bảo hiểm:
- Bảo hiểm sức khoẻ: để trả cho việc ngăn chặn bệnh tật như các chương trình thể dục thể thao để tránh căng thẳng khi mà hiệu ứng stress ngày càng tăng trong môi trường làm việc hoặc chăm sóc ốm đau, bệnh tật.
- Bảo hiểm nhân thọ: trả tiền cho gia đình NLĐ khi NLĐ qua đời. Có thể NSDLĐ hỗ trợ đóng một phần bảo hiểm hoặc toàn bộ khoản tiền bảo hiểm.
- Bảo hiểm mất khả năng lao động: trong một số công ty còn cung cấp loại bảo hiểm này cho những NLĐ bị mất khả năng lao động không liên quan đến công việc họ đảm nhận.

✅Phúc lợi bảo đảm:
- Bảo đảm thu nhập: những khoản tiền trả cho NLĐ bị mất việc làm do lý do từ phía tổ chức như thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, giảm cầu sản xuất và dịch vụ…
- Bảo đảm hưu trí: khoản tiền trả cho NLĐ khi NLĐ làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hưu với số năm làm tại công ty theo công ty quy định.

Nguồn: PhươngMinh - Trung tâm đào tạo hcns

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *