Công ty trốn đóng BHXH bị xử lý thế nào?

❓CÔNG TY TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu công ty trốn đóng hoặc đóng không đầy đủ BHXH cho người lao động thì tùy trường hợp mà công ty có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

🔔TRƯỜNG HỢP BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH:
Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì công ty có hành vi trốn đóng hoặc đóng không đầy đủ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:

▪️Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
+ Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
+ Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;
+ Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng;
+ Chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

▪️Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

▪️Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với công ty có một trong các hành vi sau đây:
+ Trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài việc bị xử phạt theo quy định nêu trên, buộc công ty đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan BHXH, đồng thời, buộc công ty nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng.

Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan BHXH đối với những hành vi vi phạm nêu trên.

🔔TRƯỜNG HỢP BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ:
Trường hợp bị công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 216 Bộ luật hình sự 2015 thì bị xử phạt như sau:

▪️Công ty có nghĩa vụ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng:
+ Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;
+ Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

▪️Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng:
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;
+ Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
+ Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 1 Điều 216 Bộ luật hình sự 2015.

▪️Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng:
+ Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên;
+ Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;
+ Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm b hoặc Điểm c khoản 2 Điều 216 Bộ luật hình sự 2015.

❓CÔNG TY PHẢI ĐÓNG BHXH TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?
▪️Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

▪️Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp công ty ký hợp đồng lao động với người lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì cả người lao động và công ty đều phải đóng BHXH bắt buộc. Mức đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.

Nguon: LuatVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *