13 Kpi cho nhà hàng, quán cafe, quán ăn

13 CHỈ SỐ KINH DOANH CẦN THIẾT KHI MỞ QUÁN CAFE, QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

1. Giá vốn hàng b.á.n (Cost of good sold)

2. Tỷ lệ phí lao động (Labor cost percentage)

3. Chi phí gốc (Prime cost)

4. Điểm hòa vốn (Break - even point)

5. Tỷ lệ chi phí nguyên liệu (Food cost percentage)

6. L.ợi nhuận gộp (Gross profit)

7. Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory turnover ratio)

8. Biên l.ợi nhuận ròng (Net profit margin)

9. Độ phủ trung bình hay doanh thu nhà hàng trên mỗi chỗ ngồi ( Average cover or restaurant revenue per seat)

10. Hệ số quay vòng bàn (Table turnover ratio)

11. Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc (Employee turnover ratio)

12. Chi phí thu về kh.á.ch h.à.ng mới (Customer acquisition cost)

13. Tỷ lệ giữ ch.ân kh.á.ch h.à.ng (Customer retention ratio)

Nguồn: Kiến thức kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *