Cách xây dựng tiêu chí đánh giá vị trí công việc.

Theo kiến thức Nhung có thì trên Thế Giới có các phương pháp đánh giá giá trị công việc như phương pháp Hay, phương pháp Mercer, phương pháp CGV.

Khi đánh giá giá trị vị trí công việc, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp này. Tuy nhiên chúng ta cần có bản quyền của những phương pháp này.

Còn Nhung, Nhung sẽ đi theo phương pháp tự xây dựng tiêu chí đánh giá giá trị công việc.

Khi áp dụng phương pháp này, có bạn nào tự hỏi làm thế nào để các tiêu chí đánh giá giá trị công việc mà mình xây bao quát được hết giá trị công việc, nhỡ thiếu tiêu chí này, tiêu chí kia thì sao? Hoặc tiêu chí được đưa ra không phù hợp với công ty thì sao?

Câu trả lời rằng khi đánh giá giá trị công việc, cụ thể Nhung đang nhắc đến ở đây là không phải phòng Nhân sự làm một mình, mà đó là một Hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá được thành lập từ những người am hiểu nhất về công việc của bộ phận cũng như có cái kiến thức nhất định về các bộ phận khác. Vì vậy họ sẽ là người cùng nhau xây dựng những tiêu chí đánh giá sâu sát nhất với bộ phận của mình.

Tiêu chí đánh giá giá trị công việc sẽ bao gồm những tiêu chí sau:

  1. Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm: kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chính là đầu vào khi tuyển dụng của tổ chức.
  2. Mức độ quản lý: vi trí quản lý đó quản lý bao nhiêu người, vị trí quản lý đó quản lý những đối tượng có trình độ như thế nào (cấp công nhân, nhân viên, chuyên viên hay quản lý cấp trung?)
  3. Phạm vị trách nhiệm: vị trí đó có trách nhiệm như thế nào đối với công việc của bản thân, đối với công việc của người khác, đối với quy trình của công ty, đối với mức tự chủ
  4. Mức độ phối hợp trong công việc: tại đây sẽ đánh giá 2 tiêu chí đó là mức độ quan trọng, phạm vi của sự phối hợp và tần suất phối hợp của vị trí đó. Người ở vị trí dods sẽ phối hợp với các thành viên trong tổ, với các tổ với nhau, hay là toàn công ty.
  5. Khả năng giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo
  6. Mức độ tác động của sản phẩm đầu ra. Sản phẩm đầu ra tác động như thế nào đến tổ chức
  7. Điều kiện làm việc sẽ bao gồm yếu tố về mức độ nguy hiểm, mức độ độc hại và môi trường làm việc của vị trí đó.

Sau khi xây dựng được tiêu chí đánh giá công việc, chúng ta sẽ tiếp tục đi tiết tiết từng tiêu chí một.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *