Chiến lược cạnh tranh gắn liền với chiến lược nhân sự như thế nào?

Đã đến mùa làm chiến lược cho năm 2023, không biết các HRM, HRD đã bắt đầu suy nghĩ với những ý tưởng làm chiến lược chưa.

Chiến lược nhân sự luôn phải gắn liền với chiến lược kinh doanh. Nếu anh nhân sự có kế hoạch bảo năm sau tôi sẽ tuyển 10 nhân viên kinh doanh nhưng anh kinh doanh bảo năm sau tôi không mở rộng, tình hình kinh tế khó khăn, năm sau tôi chỉ cần giữ vững thị trường là được rồi. Vậy anh nhân sự phải làm sao?

Vì vậy, nếu CEO mà có hỏi nhân sự năm sau em định làm gì thì hãy đợi cái chiến lược kinh doanh xem cụ tỉ nó như thế nào rồi hãy trả lời nhé, đừng chém gió trước làm gì.

Để ra được chiến lược kinh doanh thì cũng sẽ căn cứ vào chiến lược cạnh tranh của tổ chức. Vậy chiến lược cạnh tranh ảnh hưởng như thế nào tới chiến lược nhân sự?

Theo Michael Porter có 3 chiến lược cơ bản đó là:

Dẫn đầu về chi phí: là giảm tối đa chi phí để có được giá bán thấp hơn đối thủ. Muốn có chi phí thấp thì DN phải tận dụng lợi thế của sự học hỏi và lợi thế về quy mô.

Khác biệt hóa: ạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc tạo ra sản phẩm/dịch vụ có sự khác biệt mà sản phẩm đối thủ không có trong khi khách hàng coi trọng và sẵn sàng trả tiền cao hơn để mua. Khác biệt hóa đến từ Chất lượng; Đổi mới và thích nghi với khách hàng. Các dạng khác biệt hóa có thể là công  dụng; kiểu dáng; cải tiến; dịch vụ đi kèm

Chiến lược tập trung hóa: tổ chức chỉ tập trung phục vụ cho một phân khúc thị trường rất nhỏ. Tại phân khúc này công ty sẽ thực hiện kết hợp với chi phí thấp hoặc khác biệt hóa

Chiến lược nhân sự sẽ gắn với chiến lược cạnh tranh như sau:

Nếu tổ chức lựa chọn chiến lược chi phí thấp kết hợp quy mô hẹp: chúng ta sẽ có chiến lược tập trung vào nhóm nhân viên phục vụ chiến lược cạnh tran kết hợp với kiểm soát nhân sự

Nếu tổ chức lựa chọn chiến lược khác biệt hóa kết hợp quy mô hẹp: chúng ta sẽ có chiến lược tập trung vào nhóm phục vụ chiến lược cạnh tranh kết hợp gia tăng cam kết nhân sự.

Nếu tổ chức lựa chọn chiến lược chi phí thấp kết hợp quy mô rộng: chiến lược nhân sự sẽ là kiểm soát nhân sự

Nếu tổ chức lựa chọn chiến lược khác biệt hóa kết hợp với quy mô rộng chúng ta sẽ có chiến lược gia tăng cam kết nhân sự

Dựa vào chiến lược cạnh tranh chúng ta sẽ có định hướng cho chiến lược nhân sự.

Chúc các bạn thành công.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *