Cách xây dựng mục tiêu tối quan trọng.

Phần lớn các doanh nghiệp đều có nhiều mục tiêu, tuy nhiên không phải mục tiêu nào cũng là mục tiêu thực sự được ưu tiên cả. Vậy làm thế nào để lựa chọn được mục tiêu thực sự được ưu tiên, chúng ta h...

Nhân sự nên biết những chiến lược gì?

Hôm trước Nhung có đọc được quyển sách có nói rằng HRD có nhiệm vụ xây dựng chiến lược nhân sự và đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược đó. HRM có nhiệm vụ sẽ giám sát việc thực hiện nghiệp vụ và ...