Những yếu tố tác động đến hành vi hiệu quả công việc

🎒 Theo Mailer, Lawler và Vroom thì hiệu quả làm việc được tính theo công thức sau:

Kết quả thực hiện công việc = Năng lực + Động lực

️🎺 Năng lực = (khả năng bẩm sinh x đào tạo) +  Nguồn lực

Trong đó: Khả năng bẩm sinh x đào tạo = Năng lực nghề = ASK

Như vậy: Năng lực = ASK + Nguồn lực

️🎺 Động lực = Kỳ vọng thực hiện € x Kỳ vọng kết quả (I)  x Mối quan tâm (V)

Kỳ vọng thực hiện (Effort - E): niềm tin vào việc “Nếu làm chăm chỉ sẽ đạt được kết quả cao”

Kỳ vọng kết quả (Instrumentality – I): niềm tin vào việc “Nếu họ có kết quả cao, họ sẽ được thưởng.

Mối quan tâm (Valence): kỳ vọng của một người đến phần thưởng mà họ có thể có được.

Với góc nhìn của Mailer, Lawler và Vroom thì chúng ta làm rõ được chúng ta cần phải làm gì để duy trì nhóm yếu tố Nỗ lực và Duy trì trong thuyết 2 yếu tố của Herzberg.

🎒 Vậy, người làm nhân sự, theo Nhung cần có những nội quy, quy trình, quy chế, quy định như sau để có thể tác động đến kết quả công việc:

Bản mô tả công việc: trong đó nêu rõ người lao động cần thực hiện những công việc gì.

Quy trình/hướng dẫn công việc: sẽ hướng dẫn người lao động cách thức để có thể hoàn thành công việc.

Bản chỉ tiêu hoàn thành công việc: căn cứ vào đó, người lao động sẽ biết như thế nào là hoàn thành công việc (Về số lượng, chất lượng, thời gian, chi phí) để tránh trường hợp “Em tưởng” như thế là đạt.

Năng lực làm việc: để người lao động có thể biết tôi đang ở đâu, tôi cần những năng lực gì để bước lên trên nấc thang nghề nghiệp.

Nội quy/quy định làm việc.

Chính sách thúc đẩy làm việc.

Như vậy, khi thiết lập/tuyển chọn một công việc/vị trí mới, chúng ta cần nghĩ ngay đến xây dựng bản mô tả công việc, định biên lao động (công việc này với khối lượng công việc như vậy cần có bao nhiêu người để hoàn thành công việc), xây dựng quy trình/ hướng dẫn làm việc, xây dựng khung năng lực để người lao động có thể hoàn thành công việc, xây dựng bản Kpi để đo lường, dánh giá, công nhận hiệu suất làm việc của người lao động, rồi khi người lao động hoàn thành công việc thì cần có những ghi nhận xứng đáng thúc đẩy làm việc cho người lao động. Bên cạnh việc chỉ thực hiện công việc, người lao động cũng cần tuân theo quy định, quy chế của công ty và từ đó chúng ta cần xây dựng quy định, nội quy công ty.

Trên đây là quan điểm và những yếu tố có thể tác động đến hiệu quả làm việc, cùng xây dựng và áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

Tham khảo: blognhansu.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *