Đánh giá giá trị công việc và tính điểm yếu tố theo phương pháp CRG

Hôm nay được anh đồng nghiệp hỏi về "CRG là tổ chức gì và cách tính điểm trong phương pháp tính P1 của CRG ?". Đọc kỹ thì tôi vẫn còn câu hỏi mà mọi người hay hỏi nhưng chưa trả lời. Đó là câu: "Cách tính điểm trong bảng tiêu chí đánh giá giá trị công việc của CRG. Điểm có thay đổi được không?"

Câu hỏi này hay quá và thế là tôi quyết định bỏ chút thời gian để viết bài này. Hi vọng không còn ai hỏi về nó nữa.

Đầu tiên, ai tìm hiểu về cách xây dựng lương 3P, có thể sẽ download và đọc tài liệu do tôi biên soạn. Chi tiết về bộ tài liệu ở link sau: Tài liệu về lương 3P: https://bit.ly/3pTVpPT. Đọc xong, họ sẽ xem đến sheet có chứa bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc của CRG. Trong này có các tiêu chí và điểm như sau:

Đến đây, chúng ta sẽ có câu hỏi: "Cách tính điểm trong bảng tiêu chí đánh giá giá trị công việc của CRG. Điểm có thay đổi được không?".

Cách để ra bảng đó như sau:

Bc 1. Xác định các yếu tố đánh giá của CRG, gồm 7 yếu tố:
· Mức độ tác động lên tổ chức: Phạm vi ảnh hưởng; Mức độ tác động
· Mức độ quản lý: Số lượng nhân viên; Loại nhân viên
· Phạm vi trách nhiệm: Tính độc lập; Tính đa dạng
· Mức độ phối hợp trong công việc: Mức độ quan trọng; Tính thường xuyên
· Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm: Học vấn; Kinh nghiệm; Ngoại ngữ
· Điều kiện môi trường làm việc: Độ nguy hiểm; Môi trường

Bc 2. Xác định tỷ trọng của từng yếu tố: Các bước xác định tỷ trọng
+ So sánh yếu tố trên dòng với yếu tố trên cột
- Nếu yếu tố trên dòng quan trọng hơn yếu tố trên cột thì cho 3 điểm
- Nếu yếu tố trên dòng quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 2 điểm
- Nếu yếu tố trên dòng không quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 1 điểm
+ Cộng theo hàng ngang ghi vào cột TỔNG CỘNG
+ Tỷ trọng = Tổng cộng số điểm của từng dòng chia cho tổng số điểm của dòng tổng cộng nhân 100%

Bc 3. Xác định số cấp độ cho các yếu tố phụ thành phần. Số câp độ được ký hiệu là n. Và tiến hành định nghĩa cho từng cấp độ.

Ví dụ yếu tố Phạm vi ảnh hưởng có các cấp độ sau:
Cấp 1: Anh hưởng trong phạm vi công việc
Cấp 2: Anh hưởng đến bộ phận
Cấp 3: Anh hưởng đến các bộ phận khác
Cấp 4: Anh hưởng đến toàn Công ty

Bc 4. Tính điểm cho từng yếu tố. Để tính điểm cho từng yếu tố thì cần
4.1 Xác định trọng số cho từng yếu tố phụ thành phần
4.2 Sử dụng qui tắc tính điểm cho từng yếu tố để tính điểm:
- Điểm tối đa của yếu tố i: Mi = Ki x T; Điểm tối thiểu của yếu tố i: mi = Ki x t
- Khoảng cách giữa các bậc trong yếu tố i = (Mi-mi)/(n-1)
- Bậc kế tiếp: Bậc đứng trước + khoảng cách giữa các bậc
- n: Số cấp độ của 1 yếu tố; Ki: Trọng số của từng yếu tố
- T: Số điểm tối đa cho tất cả các yếu tố ( 1000 điểm); t: Số điểm tối thiểu cho tất cả các yêu tố (100 điểm)

Bc 5. Có được bảng điểm thì chúng ta tiến hành thiết lập hệ thống các yếu tố đánh giá và điểm:

Ví dụ yếu tố Phạm vi ảnh hưởng có:
Cấp 1: Anh hưởng trong phạm vi công việc - 15 điểm
Cấp 2: Anh hưởng đến bộ phận - 60 điểm
Cấp 3: Anh hưởng đến các bộ phận khác _ 105 điểm
Cấp 4: Anh hưởng đến toàn Công ty _ 150 điểm

Đấy! Đơn giản như vậy. Tôi đã trả lời xong câu hỏi ở đầu bài rồi.

Cách tính điểm như nào: Tính điểm theo các bước trên.
Các điểm có thay đổi được không: Có. Chỉ cần thay đổi trọng số hoặc cấp độ của từng yếu tố là điểm sẽ thay đổi.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Tư vấn xây dựng hệ thống QTNS

4 thoughts on “Đánh giá giá trị công việc và tính điểm yếu tố theo phương pháp CRG

  1. Cảm ơn anh Cường đã chia sẻ. Những thông tin này đôi khi ngoài thị trường phải mua đó nhé bà con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *