KPI trưởng phòng kinh doanh có thay đổi được theo mùa vụ không?

Đôi khi mình gặp những câu hỏi chỉ để khẳng định. Ví dụ như cứ làm kpi kinh doanh thì sẽ có câu hỏi: "Chỉ tiêu kpi chia trung bình thế này, nếu gặp mùa vụ thì sao?". Thực ra câu trả lời cho câu hỏi này rất dễ. Đó là tuỳ vào quan điểm của tổ chức:
1. Nếu có thấp điểm và cao điểm cho nên khi để trung bình thì thấp điểm nhân viên đc thưởng ít và cao điểm nhân viên đc thưởng nhiều
Or 2. Tổ chức muốn các tháng nhân viên được thưởng đều đều như nhau vì nhiều lý do như muốn sale có thu nhập, ổn định tổ chức, tiết kiệm chi phí. Thì kpi có thể đc điều chỉnh theo mùa vụ.

Thật tiếc là người hỏi chỉ muốn nghe câu trả lời đã biết là ý 2. Dù có hướng dẫn thế nào cũng chỉ nói về mùa vụ với hàm ý rằng chỉ có ý 2 đúng. Đây gọi là hiện tượng tâm lý "tai nghe có chọn lọc".

Chính vì nghe có chọn lọc và hỏi chỉ để hỏi nên sau khi đã khẳng định kpi có thể thay đổi theo mùa vụ thì chủ nhân câu hỏi khẳng định ở trên lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khẳng định: "kpi như thế này có thay đổi được không?". Rõ ràng ở trên hỏi với hàm ý khẳng định kpi có thể thay đổi thì câu đó chính là câu trả lời cho câu dưới".

Đôi khi hỏi để biết với hỏi để khẳng định mình đúng, phân biệt chỉ cần lắng nghe tông giọng, nhìn hành vi cơ thể là có thể bắt ý. Cho dù họ bảo không phải vậy!

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *