File KPI sale cửa hàng tư vấn trang sức

Cường vừa nhận được yêu cầu hỗ trợ làm KPI cho vị trí sale cửa hàng tư vấn trang sức với các công việc: - Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm trang sức cao cấp - Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa...

File KPI sale tour

Cường xin gửi tặng anh chị em và các bạn file KPI ví dụ cho vị trí sale trong mảng tour du lịch. Cả nhà quan tâm, vui lòng tham khảo ở file dưới. Đây là sản phẩm của lớp Bscvskpi - Kỹ thuật xây dựng ...