Phương pháp tính lương 3P theo biến thể thỏa thuận trước tổng rồi chia các phần của LinkPower

Sáng nay vô tình thấy quảng cáo và đọc đc một bài về 3P. Biến thể về 3P này là theo kiểu: thu nhập đàm phán rồi chia lại thành các P1, P2, P3. Có một số chỗ cần đặt dấu hỏi như đoạn cuối: P2 = 30%P.

Xem các biến thể ở đây: http://blognhansu.net.vn/2021/10/27/cac-phuong-an-xay-thang-luong-p1-trong-qua-trinh-tai-tao-he-thong-thu-nhap-luong-3p/

Như vậy là mình tin sẽ có nhiều ng sẽ cần tới 3Ps - Kỹ thuật triển khai và xây dựng hệ thống lương

Chi tiết bài:

Hiện tại các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi từ phương pháp tính lương truyền thống sang #phương_pháp_tính_lương_3P. Khác với hệ thống trả lương truyền thống, trả lương theo bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

Cách tính thu nhập theo #lương_3P sẽ tạo ra sự công bằng nội bộ trong hệ thống lương thưởng của công ty, loại trừ bớt các yếu tố cảm tính hay thiên vị cá nhân, đồng thời cũng tạo động lực để người lao động làm việc hiệu quả hơn, đạt thành tích tốt hơn để có thu nhập cao hơn.

1. Hệ thống lương 3P và các thành phần

Hệ thống lương 3P là phương pháp trả lương được áp dụng trong các Doanh nghiệp hiện đại, nhằm mục đích tạo một mức lương phù hợp với năng lực làm việc của nhân viên. Đây là hệ thống xây dựng sao cho phần thu nhập cá nhân phản ảnh được 3 yếu tố: (P1) Position – Vị trí, (P2) Person – năng lực cá nhân, (P3) Performance – Kết quả công việc hoàn thành.

Tuy nhiên, trong thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng hệ thống lương 3P một cách thuận lợi. 3P sẽ là công cụ khá tốt với những công ty đã có hệ thống quản lý chuyên nghiệp, được tổ chức, vận hành bởi những nhà quản lý chuyên nghiệp, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên dựa trên dữ kiện số liệu.

2. Quy trình tính lương 3P

- Bước 1: Tiêu chuẩn hóa các chức danh công việc.
- Bước 2: Tiêu chuẩn hóa các mô tử và tiêu chuẩn công việc.
- Bước 3: Xây dựng thang bảng lương theo vị trí và năng lực của nhân viên.
- Bước 4: Xây dựng hệ thống bảng lương cho các vị trí (lương cơ bản, lương thưởng,…)
- Bước 5: Triển khai áp dụng bảng tính lương 3P và chỉnh sửa nếu có sai sót.

3. Cách xây dựng lương 3P

Thu nhập= lương vị trí công việc (P1) + lương theo năng lực (P2)+lương theo kết quả (P3)+lương doanh thu(%doanh số)*tỷ lệ thu hồi nợ+Phụ cấp

4. Cách trả lương
- Kỳ trả hằng tháng P1 + P2 + Phụ cấp + thưởng %doanh số tháng
- Kỳ trả hàng quý Thưởng P3 ( x3 tháng). Tính theo cấp độ hoàn thành KPI: %KPI * P3
- Kỳ trả hằng năm Thưởng phần trăm doanh số nóng (x6 tháng)

(1) Xây dựng mức lương max (chính là P tối đa của vị trí)
(2) Căn cứ phỏng vấn/đánh giá sự phù hợp trên các tiêu chí (ASK) để đánh giá sự phù hợp - > mức P đàm phán -> chốt với NLĐ
(3) Từ mức P đó -> phân bổ về P1 (Theo thang bảng lương mà xếp vào ngạch bậc)
(4) Phân bổ P2 = (P-P1)*30% (Cái này sẽ đánh giá hàng tháng 1 số tiêu chí, 6 tháng/1 năm sẽ đánh giá tổng thể để sắp xếp lại)
(5) Phân bổ P3 = (P-P1)*70% (Cái này sẽ đánh giá KPI tháng/quý/năm để chi trả cho NLĐ)

Cách xác định tỷ lệ 30% khi đánh giá để xếp lương là chuẩn. Đánh giá phỏng vấn muốn chính xác thì nên làm năng lực. Mức độ tăng lương có theo nguyên tắc của từng công ty và quy mô của doanh nghiệp.

Link Power

One thought on “Phương pháp tính lương 3P theo biến thể thỏa thuận trước tổng rồi chia các phần của LinkPower

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *