Các công ty khi mới mở nhỏ hơn 3 năm thì họ sẽ làm thế nào để tuyển và giữ người?

Dạo này mình hay băn khoăn trong đầu câu hỏi: "Các công ty khi mới mở nhỏ hơn 3 năm thì họ sẽ làm thế nào để tuyển và giữ người?". Cho nên khi có cơ hội tiếp xúc CEO thì mình thấy có mẫu số chung:

- Lúc đầu thường có team là người quen sẵn (người thân, ng cùng góp vốn, anh em cùng làm công ty...).
+ Ưu điểm: Team càng đông thì tuyển ng mới sẽ dễ hơn. Do ng lao động, nhất là bạn trẻ thích đông, thích vui. Mình dính mấy quả về việc này. Các bạn thấy cty ít ng, giám đốc đi suốt nên tụt cảm xúc.
+ Nhược: Chi phí cao do lúc đầu ít việc.
- Tuyển lúc đầu thường tuyển người quen giới thiệu.
- Phỏng vấn thì chỉ phỏng vấn kinh nghiệm, thấy làm đc việc thì đàm phán lương.
- Lương thì không có barem rõ ràng. Cứ đàm phán được bao nhiều thì đàm phán. Xu hướng là để mức cao khi để dụ ng.
- Công việc cũng không có mô tả, chỉ đại khái chung chung. Có việc gì làm nấy.
- Đánh giá hiệu quả công việc không có. Chỉ cần cảm tính.
Đây là những đặc điểm giúp công ty vượt qua giai đoạn đầu về mặt quản trị nhân sự. Chiến lược Nhân sự lúc này là: Đắp đủ định biên, chấp nhận lỗ do chi phí nhân sự, luôn có backup cho các vị trí.

Ps: Hình dưới là buổi hiến máu hôm nay!

Tôi thích bình luận của anh Linh: nói chung công ty mới là phải cắt máu nuôi quân trong 3 năm đầu. Còn đây là tôi với Ban Nhân lực tập đoàn Hải Phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *