Ví dụ thực tế của việc áp dụng chế độ làm việc linh hoạt

Sau một tháng áp dụng:
1. Chế độ làm việc:
- Làm linh hoạt 2 - 4 - 6: từ 9h - 16h
- Làm tự do: 3 - 5
- Đổi thứ 7 thành 3 - 5: từ 18h - 21h
Linh hoạt là đến muộn thì về muộn, đến sớm về sớm nhưng tối nếu có hoạt động cộng đồng HR phải tham dự (chi phí tham dự được hỗ trợ). Tự do là làm ở đâu cũng được.

2. Cùng với đó là áp dụng chế độ thứ 2 họp giao ban đầu tuần: báo cáo công việc tuần và kế hoạch tuần. Ngoài ra còn có nhật ký làm việc ngày, cuối tuần gửi cả thể. Khi viết mail giao việc luôn cố gắng kèm hướng dẫn các bước làm.

3. Trong buổi họp giao ban cố gắng bỏ thời gian một nửa thời lượng để đào tạo từ tổng quát xuống chi tiết. Ngoài ra còn gửi mail clip và chương trình đào tạo.

4. Văn hóa bao gồm:
- Core (chỉ cần có chút ít của 1 nửa): Tự chủ + Nhiệt tình + Tỉ mẩn + Logic + Ham học + Trắc ẩn + Kĩ tính
- Triết lý hoạt động (cũng chỉ cần có chút ít của 1 nửa):
+ Nói cho tôi biết tổng thể, tôi sẽ chủ động làm
+ Tôi ăn 1 quả trả 1 cục vàng
+ Tôi theo nguyên tắc Win - win
+ Tôi tin Nhân quả ở hiện tại
+ Tôi cố gắng làm mọi việc kỹ nhất có thể
+ Tôi Đền đáp tiếp nối
+ Tôi không làm cho người khác điều tôi không muốn người khác làm cho tôi
+ Tôi tin ai cũng có cái gì đó để học
+ Tôi Sống là phải cống hiến
+ Tôi tự hỏi: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết dành ai?
+ Tôi không sống đời nhỏ nhoi
+ Tôi Sống phải để lại cho đời cái gì đó

5. Đã viết và gửi nội quy cũng như nguyên tắc làm việc. Khi họp hành cố gắng không thể hiện thái độ nóng nảy nhưng vẫn thỉnh thoảng bộc phát mấy câu ví dụ như: "Trời! Chưa thấy đâu lại trả tiền cho em để em đi học cả trừ bố mẹ em. Đáng ra cái này phải biết từ hồi sinh viên"... Dù vậy, tự đánh giá là kiềm chế được.

Cuối cùng tôi cũng BỊ CHO NGHỈ VIỆC vì: không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của công ty cũng như không thể hoàn thành tốt các công việc được giao.

Buồn quá! Lại phải hãm mọi thứ đi chậm lại vậy.

Tái bút: Dấu hiệu từ đầu tháng:

Chi tiết bài viết như trong hình: http://bloggiamdoc.com/?p=546

One thought on “Ví dụ thực tế của việc áp dụng chế độ làm việc linh hoạt

  1. Pingback: Làm việc 4 ngày/tuần, tôi đã áp dụng thử và cảm giác thất bại!!! | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *