Khóa học Khung năng lực / Career path – xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp có nên tham gia?

CAREER PATH – XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Thực sự bạn có cần phải đi học một khóa học như vậy? Có lẽ bạn nên đi để:

- Triển khai lộ trình phát triển sự nghiệp cho toàn hệ thống.
- Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.
- Xây dựng được kế hoạch đào tạo tổng thể dựa theo năng lực thực tế.
- Gắn kết và xây dựng lòng trung thành của nhân viên với Công ty.

Tuy nhiên nếu đi học chỉ để biết thì có lẽ mấy tài liệu về Năng lực trong hội thảo của HRA: http://goo.gl/xhr0AC là đủ hoặc bản demo chi tiết mà Cường làm ra: https://goo.gl/Lp9MAh (xem file P2 Tu dien nang luc.xls) cũng được. Nói chung là đủ cả lý thuyết lẫn ví dụ mẫu dễ hiểu dễ ứng dụng.

Còn nếu muốn làm, tôi đồ rằng nếu chỉ đi học thì chưa chắc đã triển khai được. Mọi người sẽ cần cái nhìn thực tế rằng sau khi triển khai xây dựng CAREER PATH – XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP sẽ trông như thế nào? Đây là câu trả lời: Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần ( https://goo.gl/DNc6mW ).

Bộ tài liệu này giúp bạn tự tin triển khai kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho cả hệ thống Công ty. Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu phát triển của Người lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn và dài hạn. Các kế hoạch đào tạo, ma trận đào tạo tổng thể cũng được xác định rõ nét thông qua kế hoạch đào tạo các Key Person, phân bổ chi phí đào tạo hợp lý, đẩy mạnh đội ngũ đào tạo nội bộ giúp tiết kiệm chi phí và tăng nguồn lực nội tại của Công ty.

Không những thế, nó còn chứa rất nhiều năng lực để bạn có thể chủ động xây và đối chiếu. Quá khủng!

Thực sự, nếu bạn đã đi học một khóa, tham gia một hội thảo với chủ đề: CAREER PATH – XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP thì tôi tin bạn cũng quan tâm tới: Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần ( https://goo.gl/DNc6mW ).

Rất mong anh chị em ủng hộ với tinh thần: ĐỀN ĐÁP TIẾP NỐI. Do nguồn lực có hạn và nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho việc duy trì và phát triển tri thức kc kêu gọi các tổ chức, các cá nhân tài trợ cho quỹ phát triển Kinhcan24's bằng cách ủng hộ mua một số bộ tài liệu có phí. Số tiền thu được sẽ để dùng duy trì blog, mua các tài liệu để chia sẻ lại cho cộng đồng và tiếp tục các hoạt động hỗ trợ kết nối anh chị em làm nghề và thúc đẩy xã hội quan tâm tới HRM hơn nữa.

2 thoughts on “Khóa học Khung năng lực / Career path – xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp có nên tham gia?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *