Ký hợp đồng lao động mới có phải làm thủ tục thôi việc không ?

Hi hi. Sáng sớm viết bài. Lan man suy nghĩ thế là cùng mạch 2 bài viết:
- Lách luật ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn bằng phụ lục HĐLĐ
- Đừng nghỉ việc khi công ty bảo bạn không phải đến
tôi tự nhiên nhớ đến có vài chị hỏi tôi câu này: Ký hợp đồng lao động mới có phải làm thủ tục thôi việc không ?. "Cường ơi. Công ty chị mở công ty mới. Giờ mình chuyển một nửa số nhân viên sang công ty đó thì có cần phải làm thủ tục thôi việc không?"

Câu trả lời của tôi là không. Vì: Khoản 2 điều 35 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Nếu chúng ta thỏa thuận được với nhân viên rằng chúng ta sẽ ghi vào trong hợp đồng lao động với công ty mới rằng: bảo lưu thời gian, quyền lợi và nghĩa vụ của Hợp đồng lao động với công ty cũ.

Tuy nhiên chúng ta cũng cần làm thêm:
- Biên bản thỏa thuận.
- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cũ.

Không biết ở công ty anh chị và các bạn, khi rơi vào tình huống này, mọi người xử lý ra sao ?

One thought on “Ký hợp đồng lao động mới có phải làm thủ tục thôi việc không ?

  1. Việc dẫn chiếu quy định tại Đ 35.2 BLLĐ chỉ áp dụng khi chủ thể ký kết không thay đổi (Công ty X và NLĐ Y).

    Nếu chủ sở hữu Công ty X thực hiện thành lập một Công ty X’, nếu muốn để NLĐ Y làm việc chính thức tại X’ thì phải tiến hành thủ tục chấm dứt HĐLD đang có giữa X và Y, trừ trường hợp vẫn muốn trả lương cho Y cho 2 công việc khác nhau làm đồng thời tại X và X’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *